HELSENORGE

Individuell jobbstøtte ung

IPS ung er et tilbud til deg under 30 år, som har det vanskelig psykisk eller har utfordringer med rus, og som trenger hjelp til å starte eller komme tilbake til jobb eller skole. Livet går i faser, noen ganger trenger man kanskje en ekstra dytt, eller en hånd å holde i for å finne nye løsninger slik at hverdagen blir meningsfull. I IPS ung gjør vi begge deler. IPS ung er et tilbud i samarbeid mellom NAV og helsetjenesten.