Aktiv mestring / Seksjon smerte og CFS/ME

Langvarige muskel- og skjelettsmerter - gruppetilbud

Et poliklinisk gruppebehandlingstilbud for personer med langvarige muskel- og skjelettsmerter. Hensikten med gruppebehandlingstilbudet er å bidra til bedret mestring av helseplager, økt funksjonsnivå og livskvalitet på tross av langvarige smerter.


Ventetider

Innledning

Tilbudet går over 9 samlinger og avsluttes med en individuell legesamtale. De første 8 første samlingene gjennomføres med en samling per uke. Den siste samlingen foregår rundt 3 måneder etter dag 8.


Henvisning og vurdering

Lege, manuellterapeut eller kiropraktor kan henvise til behandlingen. Kriteriet for å bli vurdert til dette tilbudet er at deltageren er diagnostisk avklart og motivert for å jobbe aktivt i en gruppe.


Overlege vurderer på bakgrunn av henvisningen om du har rett til helsehjelp. Dersom du har rett til helsehjelp kalles du inn til forsamtale for å avklare om behandling i gruppe er et egnet tilbud for deg.

Henvisningen sendes til:
Sykehuset Innlandet
Seksjon smerte og CFS/ME
Jørgen Jensens vei 7
2312 OttestadFør

Før du eventuelt får tilbud om å delta i gruppebehandlingen inviteres du til en forsamtale. Der ønsker vi å informere deg om tilbudet, avklare våre og dine forventninger og sammen gjøre en vurdering om behandling i gruppe er et egnet tilbud for deg. En forutsetning for at du får tilbud om behandling i gruppe er at du er villig til å forplikte deg til å delta på hele behandlingen.

Dersom du skal delta i gruppebehandlingen får du innkalling med tidspunkter. Din fastlege/henviser blir informert om du skal delta eller ikke.

 

Under

Behandlingstilbudet går over 9 samlinger. De første 8 samlingene gjennomføres med en samling per uke. Den siste samlingen foregår rundt 3 måneder etter dag 8.


En samlingsdag varer fra klokka 09.30 til 14.00. De har, med få unntak, lik struktur og ser som regel slik ut:

09.30 Gruppas egen time, servering av kaffe og te
10.00 Refleksjonstid med behandlere
10.30 Aktivitet
11.30 Lunsj
12.15 Dagens tema
13.30 Avslutning på dagen

Behandlingstilbudet er et individuelt prosessarbeid som foregår i gruppe. Samlingene bygger på hverandre, og du inviteres til å jobbe med din egen prosess i og mellom samlingene. Vi bruker dialogbaserte undervisningsformer. Det innebærer at vi har en kombinasjon av undervisning, refleksjonsoppgaver individuelt og i gruppe og ulike former for aktivitet/bevegelse. Aktivitetene foregår både ute, i gymsal og i basseng.

Temaer som blir belyst:

 • Akutte og langvarige smertetilstander, ulike behandlingsprinsipper
 • Acceptance and Commitment Therapy
  • pt
  • sammenheng mellom kropp, tanker, følelser og verdibaserte handlinger
 • Søvn, kosthold, bevegelse og stress

 

Etter

Etter endt gruppebehandling sendes det en kortfattet epikrise (en rapport om din behandling) til henviser/fastlege med evaluering av deltagerens utbytte.

Kontaktinformasjon

Transport

Offentlig transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​

Informasjon om rutetider

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

Les mer om pasientreiser

Praktisk informasjon

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Mat og drikke

​Innlagte pasienter serveres følgende måltider:

 • Frokost
  07.45 mandag til fredag / 08.00 lørdag og søndag
 • Lunsj
  12.00
 • Middag
  15.15 mandag til fredag / 13.00 lørdag og søndag
 • Kveldsmat
  19.30 mandag til fredag / 18.00 lørdag og søndag

Enkelte pasientgrupper kan ha andre måltidstider. De det gjelder får beskjed om dette.

Gi beskjed til personalet dersom det ønskes senkvelds, eller om du på grunn av sykdom eller diett ønsker mat utenom de oppsatte måltidene.

Mat til pårørende
Pårørende kan kjøpe mat i spisesalen på post 2.

Nærmeste kiosk og butikk ligger på Vikasenteret, om lag 400 meter fra avdelingen.​

Sosialt samvær og aktivitetstilbud

​På hver sengepost finnes det et fellesrom med TV. Ved inngangen i 1. etasje er det stoler og bord.​​

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Ved innleggelse

Aviser​
På fellesrommene finnes aviser til fri dispos​isjon, blant annet Hamar Arbeiderblad, Østlendingen og Glåmdalen.​

Badebass​eng​
Det er mulig å benytte bassenget om kvelden og i helgen dersom det er ledig. Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene. Nøkkel hentes på vaktrommet på post 2 og må leveres tilbake innen 21.30. Se vedlegg i perm angående tilgjengelige tider.

D​​y​r​​​
Det er ikke tillatt med dyr på rehabiliteringsavdelingen. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​

Overnatting/rom
Avdelingen har dobbeltrom og enkeltrom. Felles toalett og bad ligger i nærheten av rommene. Det er ikke TV på pasientrommene, men det finnes i fellesrom.​

Det kan være mulig for pårørende å overnatte. Dette må avtales i god tid i forveien fordi rommene også benyttes som pasientrom. Kontakt avdelingen for mer informasjon.

Det finnes flere hoteller og andre overnattingsmuligheter i nærheten av rehabiliteringsavdelingen.

Røyking​​
Rehabiliteringsavdelingen er røykfri. Røyking må kun foregå på anviste plasser.

Fant du det du lette etter?