HELSENORGE
Helse og arbeid

Lette traumatiske hodeskader

Poliklinisk oppfølging etter lett traumatisk hodeskade omfatter tverrfaglig utredning og oppfølging ved behov.


Utredning

Utredningen er tverrfaglig. Du møter for eksempel lege, fysioterapeut, ergoterapeut, nevropsykolog, sykepleier og sosionom. I noen tilfeller er det behov for å gjøre supplerende undersøkelser, som for eksempel blodprøver, MR av hodet, henvisning til øre-nese-hals eller øyelege. Du får en tverrfaglig tilbakemelding etter utredningen om funn og behov for eventuell videre utredning og rehabilitering. Videre lager vi en arbeidsrettet rehabiliteringsplan. 

Behandling

Prognosen av de aller fleste lette hodeskader er god.
Behandlingen/rehabilitering retter seg inn mot bedring av funksjon, aktivitetsnivå og arbeidsdeltakelse.

Rehabiliteringstilbudet blir individuelt tilpasset av det tverrfaglige rehabiliteringsteamet. 

Oppfølging

Ved avsluttet behandlingsforløp sendes det en tilbakemelding til din fastlege med råd om videre tiltak og oppfølging.Kontaktinformasjon

Transport

Offentlig transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​

Informasjon om rutetider

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

Les mer om pasientreiser

Praktisk informasjon

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Fant du det du lette etter?