Helsenorge

Oksygenbehandling i hjemmet (LTOT)

LTOT er en langtidsbehandling med oksygen i hjemmet. Oksygentilførsel foregår via ulike apparater som du får låne på Behandlingshjelpemiddelsentralen. Behandlingen kan være aktuell for deg som har en lungesykdom og har betydelig redusert oksygennivå i blodet.