HELSENORGE
Sykehuset i Elverum

Medisiner før operasjon, Elverum

Som hovedregel skal du ta dine faste medisiner fram til operasjonsdagen. Det betyr at du skal ta medisin også om morgenen selve operasjonsdagen. Unntak er medisiner for diabetes og noen blodtynnende medisiner (se under). Ta alltid med egne medisiner og medisinliste (fra fastlegen) til sykehuset.

​​​Underliggende sykdommer​​​

Har du lungesykdom?

Hvis du bruker spray for astma eller kols, skal denne alltid brukes om morgenen selve operasjonsdagen. Ta med sprayen til sykehuset.

Bruker du CPAP eller annen form for pustehjelp, må du ta med utstyret til sykehuset.

Har du dia​betes?

Dersom du ikke skal faste operasjonsdagen: Da skal du ta dine faste medisiner for diabetes. 

Dersom du skal faste operasjonsdagen: Da skal du ikke ta tabletter for diabetes verken kvelden før eller om morgenen selve operasjonsdagen. 

Bruker du insulin? Ta vanlige dose kvelden før operasjonen. Du skal ikke ta insulin om morgenen operasjonsdagen. 

Du må ta med insulinet til sykehuset. Der blir du enig med narkoselegen om videre medisinering. 


​​

Blodf​​ortynnende medisiner 

Bruker d​u Marevan? 

Denne medisinen er blodfortynnende og kan gi økt blødningsfare i forbindelse med operasjonen. 

 • ​Mål INR fem til syv dager før operasjonen 
 • Er INR under 3? 
  • Stopp med Marevan to dager før operasjonsdagen (ikke ta Marevan operasjonsdagen og to dager før) 
 • Er INR over 3? 
  • ​Stopp med Marevan tre dager før operasjonsdagen (ikke ta Marevan operasjonsdagen og tre dager før) 

Hvis du bruker Marevan på grunn av en operert inn hjerteklaff, er det mulig du må ha tillegg av blodtynnende sprøyter i forkant av operasjonen. Snakk med fastlegen din om dette. 

Bruker du Pradaxa (Dabigatran), Xarelto (Rivaroksaban), Eliquis (Apiksaban) og Lixiane (Edoksab​an)? 

 • Gå til fastlegen din å få målt nyrefunksjonen (blodprøve) rundt 1 uke før operasjonen
 • Har du normal nyrefunksjon?
  • Stopp med medisinene to dager før operasjonsdagen (ikke ta medisiner operasjonsdagen og to dager før)
 • Har du nedsatt nyrefunksjon?
  • ​Snakk med fastlegen om hvor lenge du skal holde opp med disse medisinene. Ved tvil må fastlegen kontakte sykehuset. 

Bruker du P​​lavix, Clopidogrel, Efient eller Brilique? 

Det er medisiner som virker på blodplatene og som også kan gi blødningsfare under operasjonen. 

Disse medisinene skal avsluttes syv dager før operasjonsdagen hvis ikke annet er avtalt. 

Har du i løpet av det siste året fått operert inn en stent i en kranspulsåre til hjertet? 

Da kan det være farlig å avslutte behandlingen med disse medisinene. Vanligvis er det en fordel å vente med operasjon til behandlingen med disse medisinene er avsluttet. Ta kontakt med fastlegen for å diskutere dette. Ved tvil må fastlegen kontakte sykehuset. 

Bruker du Al​​bylE, Acetyratio, Dispril og Globoid? 

Disse medisinene kan brukes som hjertemedisin i liten dose (75 mg). 

 • Disse medisinene brukes fram til operasjonsdagen hvis du ikke får beskjed om noe annet
 • Skal du ryggopereres?
  • Da må du slutte med tablettene syv dager før operasjonen
 • Skal du opereres på øyeavdelingen?
  • ​Da får du beskjed der hvordan du skal forholde deg 

Bruker du Per​​​santin og Asasantin? 

De brukes frem til dagen før operasjonen, men tas ikke selve operasjonsdagen. 

Bruker du p​​-piller, hormontabletter og hormonplaster? 

De kan brukes frem til operasjonsdagen. De fleste som bruker hormoner i en eller annen form får blodtynnende medisiner (som regel sprøyter) i forbindelse med operasjon, da de har noe økt risiko for blodpropp. Dette avtales med legene på sykehuset. 

Bruker du blodt​​ynnende sprøyter som Fragmin eller Klexane? 

Bruker du disse medisinen for å behandle en blodpropp? Da vil vi som regel utsette det kirurgiske inngrepet. 

Av og til er dette ikke mulig, snakk med fastlegen din om dette. Fastlegen bør rådføre seg med sykehuset angående dette.​

Fant du det du lette etter?