HELSENORGE

Poliklinisk behandling ved rusavhengighet

Poliklinisk rusbehandling er en behandling som ikke krever innleggelse. Denne behandlingen består av jevnlige samtaler med tildelt poliklinisk behandler. Poliklinisk rusbehandling er aktuelt for deg som har et problematisk forhold, eller en avhengighet til alkohol, legemidler, ulike narkotiske stoffer eller dopingmidler.