Seksjon smerte og CFS/ME

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

CFS/ME er en sykdom uten kjent og entydig årsak. Utredningen gjøres ved å kartlegge din sykehistorie og symptombilde, utelukking av differensialdiagnoser, samt vurdering ut fra anbefalte kriteriesett.

Ventetider

Innledning

Vi tilbyr et tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringsprogram i gruppe for personer over 18 år med diagnosen CFS/ME. Målet er å søke behandlinger og strategier som kan lindre ubehagelige symptomer, bidra til konstruktiv mestring og bedre din funksjon og livskvalitet.

Programmet går over en periode på 6 måneder. I den perioden er det 10 dagssamlinger. De er på 3 timer hver.

I løpet av behandlingen treffer du er lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut og ernæringsfysiolog.

Du må være i stand til å møte opp på alle dagssamlingene, og være forberedt på at at andre aktiviteter må velges bort i den perioden. 

Henvisning og vurdering

Henvisningen sendes til Poliklinikk for smerter og sammensatte lidelser.

Når vi får en henvisning vurderer vi din rett til helsehjelp i henhold til Helsedirektoratets veiledning for CFS/ME.
Både du og din fastlege (henviser) får et brev med informasjon om utfallet. 

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Følgende informasjon er viktig å ha med i en henvisning

 • Personalia pasient
  • Navn
  • Personnummer
  • Adresse
  • Telefonnummer
 • Kontaktopplysninger henviser
  • Navn på fastlege/-kontor
  • Adresse, telefonnummer (gjerne direkte nummer)
 • Henvisningsårsak
  • Hva er hovedmålet med rehabiliteringen?
 • Hvilken utredning/ behandling er foretatt og hvilken effekt hadde den
  • Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
  • Er pasienten utredet av andre skal epikrise vedlegges (fysioterapeut, psykolog, andre spesialister i spesialisthelsetjeneste)
  • Nåværende behandlingstilbud?
  • Er det vurdert om pasienten har behov for, er det eventuelt satt i gang arbeid med individuelt plan?
 • Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå
  • Vekt, høyde (BMI)?
  • Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsak?
  • Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
  • Bruk av rusmidler (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer)?
  • Er det foretatt en vurdering av blodprøver og er disse innenfor referanseområdet?
 • Hvordan er pasientens arbeidsstatus?
  • Kort om utdanning og arbeidserfaring
  • Har pasienten et arbeid, i så fall type arbeid og stillingsstørrelse?
  • Mottar pasienten inntektssikring via Nav på grunn av sine helseplager? I så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklarignspenger eller uførepensjon)?
  • Hvordan er pasientens motivasjon for å komme tilbake i arbeid/øke sin arbeidskapasitet?
 • Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale forhold?
  • Samboer/ektefelle, barn?
  • Hvem bor pasientens sammen med?
  • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?
 • Dersom pasienten er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses om:
  • Nasjonalitet
  • Språk
  • Kjønn
  • Om det er behov for tolk


  Primærvurdering og skåring av Canadakriterier

  I forkant av henvisning kreves det at fastlegene har utført en grundig primæørvurdering med hensyn til utelukkelsesdiagnostikk og skåring av Canada-kriterier. Vi ønsker opplyst hvilke hovedkriterier og tilleggskriterier pasienten ser ut til å fylle.

  Henvisningen sendes til:
  Poliklinikk for smerter og sammensatte lidelser
  Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
  Jørgen Jensens vei 7
  2312 Ottestad

Før

Alle som har rett til helsehjelp settes opp til en kartleggingssamtale. Der er målet å vurdere om du kan nyttiggjøre deg av behandlingstilbudet i gruppe. Vi ønsker også å kartlegge dine individuelle utfordringer, ressurser og ditt mål for rehabiliteringen.

I forkant av kartleggingssamtalen får du et spørreskjema. Det må du fylle ut og ta med deg. Dette er til hjelp for oss, for å finne ut mest mulig om din tilstand. Du må også ta med deg en oppdatert medisinliste. Det kan fastlegen hjelpe deg med.
Under

Behandlingstilbudet går over 10 samlinger. De første 9 samlingene er spredt over en periode på rundt 3 måneder. Tidspunkt for samlingene får du sammen med innkallingen. Som regel er det ett oppmøte per uke eller annenhver uke. Hvert oppmøte varer fra klokka 11.00 til 14.00. Det legges opp til nødvendige pauser.


Hvert oppmøte har både en teoridel, med vekt på undervisning, dialog og refleksjon i gruppe.  Og en aktivitetsdel med vekt på individuelt tilpasset langsom bevegelsestrening og kroppsbevissthetstrening. I aktivitetsdelen bruker vi elementer fra avspenning og mindfullness.


Temaene som blir belyst på samlingene er følgende:
 • Hvordan kan vi forstå tilstanden CFS/ME
 • Oppmerksomhetstrening
 • Mestring av hverdagen
 • Hvordan sette mål for egen rehabiliteringsprosess
 • Veien videre, refleksjon og erfaringsutveksling med brukerrepresentanter
 • Kroppsbevissthet og individuell tilpasset aktivitet
 • Ernæring
 • Søvn og kvalitet på hvile
 • Hva gir meg påfyll og glede
 • Den 10. samlingen benytter vi til å oppsummere hele rehabiliteringsprosessen og avholdes cirka 3 måneder etter samling 9. Tidspunkt for denne samlingen avklares underveis.

  Etter

  Etter at behandlingen er over får du og din fastlege en epikrise (beskrivelse av behandlingen). Der sammenfattes kartleggingssamtalen, din sykehistorie, tidligere utredninger, din rehabilitering og anbefalte tiltak videre.

  Kontaktinformasjon

  Transport

  Offentlig transport

  ​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​

  Informasjon om rutetider

  Parkering

  ​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

  Pasientreiser

  Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

  Les mer om pasientreiser

  Praktisk informasjon

  Betaling

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

  Les mer om egenandel og frikort her

  Foto og film

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  Mat og drikke

  ​Innlagte pasienter serveres følgende måltider:

  • Frokost
   07.45 mandag til fredag / 08.00 lørdag og søndag
  • Lunsj
   12.00
  • Middag
   15.15 mandag til fredag / 13.00 lørdag og søndag
  • Kveldsmat
   19.30 mandag til fredag / 18.00 lørdag og søndag

  Enkelte pasientgrupper kan ha andre måltidstider. De det gjelder får beskjed om dette.

  Gi beskjed til personalet dersom det ønskes senkvelds, eller om du på grunn av sykdom eller diett ønsker mat utenom de oppsatte måltidene.

  Mat til pårørende
  Pårørende kan kjøpe mat i spisesalen på post 2.

  Nærmeste kiosk og butikk ligger på Vikasenteret, om lag 400 meter fra avdelingen.​

  Sosialt samvær og aktivitetstilbud

  ​På hver sengepost finnes det et fellesrom med TV. Ved inngangen i 1. etasje er det stoler og bord.​​

  Tolketjeneste

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

  Les mer om rett til tolk her

  Trådløst nettverk / Wi-Fi

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

  Ved innleggelse

  Aviser​
  På fellesrommene finnes aviser til fri dispos​isjon, blant annet Hamar Arbeiderblad, Østlendingen og Glåmdalen.​

  Badebass​eng​
  Det er mulig å benytte bassenget om kvelden og i helgen dersom det er ledig. Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene. Nøkkel hentes på vaktrommet på post 2 og må leveres tilbake innen 21.30. Se vedlegg i perm angående tilgjengelige tider.

  D​​y​r​​​
  Det er ikke tillatt med dyr på rehabiliteringsavdelingen. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​

  Overnatting/rom
  Avdelingen har dobbeltrom og enkeltrom. Felles toalett og bad ligger i nærheten av rommene. Det er ikke TV på pasientrommene, men det finnes i fellesrom.​

  Det kan være mulig for pårørende å overnatte. Dette må avtales i god tid i forveien fordi rommene også benyttes som pasientrom. Kontakt avdelingen for mer informasjon.

  Det finnes flere hoteller og andre overnattingsmuligheter i nærheten av rehabiliteringsavdelingen.

  Røyking​​
  Rehabiliteringsavdelingen er røykfri. Røyking må kun foregå på anviste plasser.

  Fant du det du lette etter?