Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløp

Behandlingsprogram

Pakkeforløp for psykiske lidelser, barn og unge, skal bidra til at du får helhetlig hjelp uten at du må vente unødig. I pakkeforløpet legges det til rette for at du skal få være med å bestemme i avgjørelser om din behandling, og for at behandlingen skal vurderes underveis.

Les mer om Psykisk helsehjelp for barn og unge
Informasjon fra helsenorge.no

Psykisk helsehjelp for barn og unge

Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du raskere blir bedre. Ta kontakt med psykisk helsehjelp i kommunen, skolehelsetjenesten eller fastlegen din. De kan hjelpe deg.

Kommunen din vil kunne gi mer utfyllende informasjon om hjelpetilbudet for barn og unge innen psykisk helsearbeid der du bor. Sjekk kommunens hjemmeside.

Psykisk helsehjelp i skolehelsetjenesten

Helsesykepleieren, eller skolelegen, på skolen din vil snakke med deg for å finne ut mer om dine psykiske plager. Deretter vil de snakke med deg om hva som skal gjøres videre.

De som jobber på skolehelsetjenesten kan også kontakte fastlegen din, som kan hjelpe deg videre med å få riktig hjelp.

Les mer om Psykisk helsehjelp for barn og unge (helsenorge.no)