HELSENORGE

Rehabilitering - covid-19, vedvarende plager etter mildt forløp

Flere som har gjennomgått et mildt Covid-19-forløp opplever funksjonsnedsettende plager som utmattelse, angst og respirasjonsbesvær. For noen påvirker dette livskvaliteten i betydelig grad. Rehabiliteringstilbudet inneholder en medisinsk vurdering av tilstanden (utredning) og individuell veiledning (behandling). Tilbudet kan gis uavhengig av hvor lenge du har vært plaget.