Samtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning

Innledning

Henvisning og vurdering

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

2. Under

3. Etter

Kontakt