HELSENORGE

Sykelig overvekt hos voksne

For å vurdere om din overvekt er så helseskadelig at den må behandles ved sykehus, må du og fastlegen sammen se på BMI, midjemål og andre risikofaktorer. Behandling av sykelig overvekt krever varige livsstilsendringer. Pasienter som har prøvd alt annet uten å lykkes kan etter grundig utredning henvises til overvektskirurgi.