HELSENORGE

Utredning av lungesykdommer

Utredning av lungesykdommer er aktuelt for pasienter som mistenker sykdom eller har en kjent diagnose. Utredningen er tilpasset pasienter med symptomer/sykdom i nedre luftveier (luftrøret, bronkier og lungene).