Forskning

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Sykehuset Innlandet, sammen med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.


Vår forskning

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner fra Sykehuset Innlandet


Forskningssentre

Religionspsykologisk forskning Alderspsykiatrisk forskning


Aktuelle studier

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandlingVekst og helse i OpplandForskningsstøtte

For forskere

For forskere

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek


Utlysning av forskningsmidler

Forskningsmidler fra Sykehuset Innlandet for 2018

Sykehuset Innlandet utlyser midler til forskning for 2018.

I utlysningen er det mulig å søke om:

 • PhD-prosjekt med driftsmidler

  Maks 3 år i 100 % stilling. Kan gjennomføres på deltid, men minimum i 50 % stilling over 6 år. Det oppfordres om å søke stipend til samarbeidsprosjekter med delfinansiering fra undervisningsinstitusjon (kombistipendiatstilling).
 • Postdoc-prosjekt med driftsmidler

  Maks 3 år i 100% stilling. Det oppfordres spesielt til søknader som legger opp til delt stilling (50/50) kombinert med klinisk arbeid i SI.
 • Annet forskerprosjekt med driftsmidler

  Det kan søkes om delfinansiering av større prosjekter der det primært inngår eksterne midler. Det kan videre søkes om gjennomføring av forskningsprosjekter etter avlagt PhD som har et mindre omfang enn et fullt postdoc-prosjekt, med varighet på inntil 1 år i full stilling. Prosjekttiden skal fortrinnsvis tas ut i mindre stillingsbrøk over lengre tid kombinert med klinisk stilling i SI.

Søknader om avslutning av PhD-prosjekt, ekstra driftsmidler i pågående prosjekt, forprosjekt, avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt inngår ikke i denne utlysningen. Midler til disse formålene for 2018 vil bli lyst ut med søknadsfrist 15.02.2018.

Nye føringer

 • Forskningsprotokoll, CV og publikasjonsliste må være på engelsk (andre vedlegg og feltene i eSøknad kan være på norsk eller engelsk)
 • Forskningsprotokoll må følge oppsatt mal (samme mal som Helse Sør-Øst benytter)
 • Søknader om Ph.d.- og postdok-prosjekt må også fremmes til Helse Sør-Øst ved deres utlysning i år


Elektronisk søknad
Ved registrering av søknad må vårt elektroniske søknadssystem benyttes. Både stipendiat (søker) og prosjektleder må registrere seg i systemet og laste opp CV og publikasjonsliste på Min side. Videre må skjema for eSøknad fylles ut og vedlegg lastes opp.

Logg på søknadssystemet


Veiledning
Les instruksjonene nøye og følg veiledningen Søknad om forskningsmidler for 2018. Veiledningen og mal for forskningsprotokoll er tilgjengelig i det elektroniske søknadssystemet.

Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene vil ikke bli vurdert. 

Helse Sør-Øst har gitt føringer om at nytteverdi for pasientbehandling skal tas med i vurderingen av prosjektsøknader. Sykehuset Innlandet har allerede dette som et viktig vurderingskriterium. I likhet med Helse Sør-Øst sin eSøknad, er det lagt inn et felt i søknadsskjemaet der nytteverdien skal beskrives.

Brukermedvirkning skal beskrives i forskningsprotokollen. Dette er nøye beskrevet i veiledningen.

Spørsmål kan rettes til:

Ingeborg Hartz
Forskningsdirektør
Telefon: 977 03 853

Kari Lillehaug
Rådgiver
Telefon: 975 31 145

Forskningsnyheter

 • 02.05.2017
  Åndelig og eksistensiell omsorg handler om å trøste

  Førstelektor Kirsten Tornøe, tilknyttet Lovisenberg diakonale høgskole og Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet, disputerer 5. mai for sitt doktorgradsarbeid på sykepleiere...

 • 16.02.2017
  Deprimerte eldre får ulik behandling

  Bare halvparten av behandlinger av depresjon hos eldre er i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til avdelingsoverlege Eivind Aakhus ved Avdeling for alderspsykiatri i Sykehuset Innlandet.

 • 19.01.2017
  Tom Borza disputerer

  Overlege Tom Borza ved Alderspsykiatrisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet disputerer 27. januar ved Universitetet i Oslo for sitt doktorgradsarbeid om forløpet av depresjon og symptomer på depresjon hos eldre.

 • 05.01.2017
  Reidun Sandvik disputerer

  Sykepleier Reidun Sandvik disputerer ved Universitetet i Bergen for sitt doktorgradsarbeid om smertebehandling hos personer med demens. – De har like ofte smertefulle sykdommer som personer uten demens, men har i mindre grad muligheten for...

 • 08.12.2016
  Øistein Hovde disputerer

  Seksjonsoverlege og førsteamanuensis Øistein Hovde disputerer 16. desember i Oslo, for sin doktorgrad om temaet dødelighet og kreftutvikling hos pasienter med tarmsykdommene ulcerøs colitt og Crohns sykdom.

 • 06.12.2016
  Eget ortopedisk kvalitetsregister

  – Hva er kvalitet, og hvordan kan vi best måle kvaliteten? Ved kirurgisk avdeling på Lillehammer vil ortopedene forsøke å finne svar i et eget nyopprettet kvalitetsregister.

 • 21.11.2016
  Bjørg Simonsen disputerer

  Sykepleiere har en helt sentral rolle i den praktiske legemiddelhåndteringen både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, men har de god nok kompetanse på området? Det er hovedspørsmålet når avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet i Sy...

 • 20.10.2016
  Bjørn Stensrud disputerer

  Hvordan opplever pasienter tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon? Hvordan opplever pårørende tilbudet, og hvordan løser helsepersonell oppgaven? Det er spørsmål Bjørn Stensrud har stilt seg i sitt doktorgradsarbeid.