Forskning

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Sykehuset Innlandet, sammen med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.


Vår forskning

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner fra Sykehuset Innlandet


Forskningssentre

Religionspsykologisk forskningAlderspsykiatrisk forskning


Aktuelle studier

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandlingForskningsstøtte

For forskere

For forskere

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek


Utlysning av forskningsmidler

Klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)

Våren 2017 lyser de regionale helseforetakene ut cirka 130 millioner kroner fra det nasjonale forskningsprogrammet Klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).

Midlene skal tildeles kliniske multisenterstudier og sammenliknende effektstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle/evaluere nye.

For samtlige forskningsprosjekter kreves deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning. Det nasjonale forskningsprogrammet KLINBEFORSK skal bidra til at flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21.

Utlysningen er tematisk åpen for alle kliniske fagområder, men skal søke å dekke kunnskapsbehov og kunnskapsgap av stor betydning for pasientbehandling.

Søknadsfrist er 30. april 2017 kl. 16.00.

Les mer om utlysningen her

Innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har satt av midler for finansiering av innovasjonsprosjekter i regionen, og lyser ut 15 millioner kroner for våren 2017.

For søknader som fra Sykehuset Innlandet, ønsker vi at du sender en kopi til Innovasjonsutvalget ved leder Per.Christian.Jorgensen@sykehuset-innlandet.no.

Søknadsfrist er 28. april 2017 kl. 16.00.

Les mer om utlysningen her

Forskningsnyheter

16.02.2017

Deprimerte eldre får ulik behandling

Bare halvparten av behandlinger av depresjon hos eldre er i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til avdelingsoverlege Eivind Aakhus ved Avdeling for alderspsykiatri i Sykehuset Innlandet.
19.01.2017

Tom Borza disputerer

Overlege Tom Borza ved Alderspsykiatrisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet disputerer 27. januar ved Universitetet i Oslo for sitt doktorgradsarbeid om forløpet av depresjon og symptomer på depresjon hos eldre.
05.01.2017

Reidun Sandvik disputerer

Sykepleier Reidun Sandvik disputerer ved Universitetet i Bergen for sitt doktorgradsarbeid om smertebehandling hos personer med demens. – De har like ofte smertefulle sykdommer som personer uten demens, men har i mindre grad muligheten for...
08.12.2016

Øistein Hovde disputerer

Seksjonsoverlege og førsteamanuensis Øistein Hovde disputerer 16. desember i Oslo, for sin doktorgrad om temaet dødelighet og kreftutvikling hos pasienter med tarmsykdommene ulcerøs colitt og Crohns sykdom.
06.12.2016

Eget ortopedisk kvalitetsregister

– Hva er kvalitet, og hvordan kan vi best måle kvaliteten? Ved kirurgisk avdeling på Lillehammer vil ortopedene forsøke å finne svar i et eget nyopprettet kvalitetsregister.
21.11.2016

Bjørg Simonsen disputerer

Sykepleiere har en helt sentral rolle i den praktiske legemiddelhåndteringen både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, men har de god nok kompetanse på området? Det er hovedspørsmålet når avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet i Sy...
20.10.2016

Bjørn Stensrud disputerer

Hvordan opplever pasienter tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon? Hvordan opplever pårørende tilbudet, og hvordan løser helsepersonell oppgaven? Det er spørsmål Bjørn Stensrud har stilt seg i sitt doktorgradsarbeid.
Se flere nyheter()