HELSENORGE
Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2022

Forskning og innovasjon til pasientens beste

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider de fire regionale helseforetakene hvert år rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten».

Rapporten presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet., samt nøkkeltall for forskning og innovasjon. 

Fredag 26. mai 2023 mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den tiende nasjonale rapporten om forsknings- og innovasjonsaktivitetene i helseforetakene.​

Artikler fra nasjonal forskningsrapport

Fant du det du lette etter?