HELSENORGE

Innlandet helseregister for foreldre og barn

Innlandet helseregister for foreldre og barn (IHOP) er et kombinert kvalitets- og forskningsregister. Biologisk materiale er et viktig grunnlag for forskning, spesielt sammen med kliniske opplysninger og pasient-rapporterte data. Målet med IHOP er å samle en rekke variabler på kjente og ukjente faktorer og utfall relatert til mor og barns helse og utvikling, slik at det gjør oss i stand til å svare på viktige forskningsspørsmål i fremtiden.

Bilde av logo for IHOP (Innlandet Helseregister for foreldre og barn)


Helseregistere​t har målsetting innen tre hovedtemaer

  1. Mors helse i svangerskapet, under fødsel og i barseltid. Det inkluderer forskning på plager, sykdom og faktorer som påvirker mors helse.
  2. Barnet i mors liv hvor vi undersøker forhold som påvirker svangerskapet, slik som familiære forhold, trivsel, ernæring og sykdom. 
  3.  Barnets helse og utvikling, hvor vi undersøker årsaker til sykdom, trivsel og utvikling, samt betydningen av arv- og miljøfaktorer.

Hvem kan delta o​g hva innebærer det?

Alle kvinner som føder ved Sykehuset Innlandet blir spurt om å bli inkludert i registeret. Det er frivillig å delta. Vi kan ikke lagre prøvematerialet eller opplysningene om deg uten at du har skriftlig samtykket.

Om du samtykker til å delta henter vi opplysninger fra din og barnets pasientjournalen i Sykehuset Innlandet og fra helsestasjonen.

Vi trenger også at du og din partner svarer på ulike spørreskjema underveis i svangerskapet, etter fødsel og i løpet av barnets oppvekst. Spørreskjemaene kartlegger psykiske helse, fysisk aktivitet og kosthold hos dere og barnet, samt barnets vekst og kognitive utvikling.

I tillegg til kliniske og pasient-rapporterte data vil IHOP inneholde biologiske materiale, som blod, urin, hår, morsmelk med mer.

Om dine ​oppl​ysninger

Om du ombestemmer og vil trekke ditt samtykke får ikke det noen følger for deg eller behandlingstilbudet ved sykehuset. Om du trekker deg blir lagrede prøver fra deg blir ødelagt og opplysninger om deg slettet. Det skal skje innen 30 dager fra du har gitt oss beskjed.

Opplysninger som allerede er del av et vitenskapelig arbeid kan ikke slettes, men de blir ikke brukt i nye studier. Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om deg og kreve korrigering om det er registrert feil opplysninger.

Når barnet ditt fyller 16 år får han/hun informasjon fra oss om muligheten til å trekke sine opplysninger fra helseregisteret.  Mer om IHOP​​

​Forskningsprosjekter

Her er en oversikt over forskningsprosjekter som bruker data fra IHOP.

Jod og B1​​​2 status hos gravide og spedbarn i Oppland (2019-2025)

Prosjektleder: Tor A. Strand, professor ved Sykehuset Innlandet

Vitaminer og Telom​​erer  (2019-2025)

Prosjektleder: Tor A. Strand, professor ved Sykehuset Innlandet
Postdoktor: Ingvild Oma, molekylærbiolog ved Sykehuset Innlandet

Thyroidea funksjon ​​​hos gravide i Innlandet (2020-2026)

Prosjektleder: Tor A. Strand, professor ved Sykehuset Innlandet
Postdoktor: Kjersti S. Bakken, jordmor ved Sykehuset Innlandet og postdoktor ved Universitetet i Bergen

Environmental exposure t​​​o iodine uptake inhibitors and the risk of thyroid disease in pregnancy (2021-2023)

Prosjektleder: Kjersti S. Bakken, jordmor ved Sykehuset Innlandet og postdoktor ved Universitetet i Bergen

Vitamin B12 status in infancy and the effect of providing vitamin B12 to infants with signs of mil​d deficiency – a register-based, Randomized Controlled Trial (2021-2023)

Prosjektleder: Tor A. Strand, professor ved Sykehuset Innlandet

Deltakerstatistikk

Sist oppdatert 06.09​.2023 

Her er en oversikt over alle deltakere i IHOP. De blir spurt om å samtykke til fire ulike punkter. I tabellen fremgår det hvor stor andel som har samtykket til de ulike punktene.

Oversikt over samtykke
​Hva deltakerne har samtykket til

​​Antall
​​​Prosent
​​​Er kvinnen villig til å avgi bredt samtykke til at relevante kliniske opplysninger om ​​seg og sitt barn kan oppbevares varig i IHOP?
​1 426
​Er kvinnen villig til å motta spørreskjema (for eksempel på e-post/sms) hvor svarene oppbevares varig i IHOP?
​1 152
​81 prosent
​Er kvinnen villig til å avgi bredt samtykke til at biologisk materiale fra seg og sitt barn kan oppbevares varig i MOBI-biobank?
​1 318
​92 prosent
​Er kvinnen villig til å bli kontaktet for å eventuelt avgi mer biologisk materiale til MOBI-biobank, og ved forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt som ikke dekkes av dette samtykket?
​954
​​67 prosent

De deltakerne som samtykker til å besvare spørreskjema får tilsendt spørreskjema i løpet av svangerskapet og i løpet av barnets første leveår​.

Oversikt over besvarte spørreskjema
​Når deltakerne er spurt
​Spørsmål​
​Antall 
​I svangerskapet
​​Hvordan har du det?
​565
​I svangerskapet
​Fysisk aktivitet
​583
​I svangerskapet
​Kosthold
​497
​Etter fødsel
​Hvordan har du det?​
​​346
​Etter fødsel
​Matvaner
​254
​Ved 6 måneders alder
​Barnets utvikling
​224
​Ved 6 måneders alder
​Foreldrestress
​204
​Ved 12 måneders alder
Barnets utvikling
​111
​Ved 12 måneders alder
​Matvaner mor og barn​
​95

Kontakt​​​​​personer

​Professor Tor A. S​​​trand

Prosjektleder
Telefon: 909 71 086
E-post: ihop@sykehuset-innlandet.no

Kjersti S.​ Bakken     

Jordmor/forsker
Telefon: 957 81 349
Fant du det du lette etter?