Vitenskapelige publikasjoner

Rapportering av vitenskapelige publikasjoner skjer i et system kalt CRIStin (Current Research Information System in Norway).

Systemet er et verktøy  for å registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler. Systemet brukes også til innrapportering av publikasjonspoeng.Publikasjoner fra Sykehuset Innlandet i CRIStin

Informasjon om CRIStin for forskere

Rapportering av data

Rapporteringen av data skal avleveres innen en fast frist hvert år. Den inngår i departementets modell for resultatbasert omfordeling av forskningsmidler.

Engelskspråklige publikasjoner

Det er viktig at forfattere bruker riktig navn ved vitenskapelig publisering.

Det engelske navnet på Sykehuset Innlandet er Innlandet Hospital Trust. Det skal brukes i alle adresser på engelskspråklige publikasjoner, da det er viktig at publikasjonene fanges opp ved beregning av insentivmidler og kreditering av forskningsaktivitet i foretaket.

For mer informasjon, se rutinebeskrivelsen.

Kontaktinformasjon

Superbruker og ansvarlig for CRIStin-publisering er Anett Dokken i Forskningsavdelingen.

Ta kontakt dersom du ønsker en forskerprofil. Merk at alle forfattere må sende PDF-fil av nye artikler til superbruker.Referanseteknikk og referansestiler

Referanseteknikk

Det er ulike tradisjoner innen de forskjellige fagmiljøene når det gjelder å publisere og oppgi kilder. Et tips før valg av referansesystem er å undersøke med det aktuelle tidsskriftet hvilket system de krever.

Harvard

Dette er et forfatter/år-system. I teksten oppgir du forfatternavn og år. I referanselisten oppgir du full referanse i alfabetisk rekkefølge. Harvard-systemet har dannet grunnlaget for en rekke referansestiler.

En stil er et sett regler for hvordan referansene skal formateres og hvordan de ulike elementene i en referanse skal skrives i forhold til hverandre.

APA (American Psychological Association)

Dette systemet er basert på Harvard-systemet. Stilen er mye brukt innen samfunnsfag og humaniora. 
Norges idrettshøgskole har laget en god veiledning på norsk.

Vancouver

Dette systemet er mye brukt innen medisin, naturvitenskap og til dels teknologi. I teksten oppgir du et løpenummer og i referanselisten oppgir du full referanse i den rekkefølgen du har brukt de ulike kildene.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.