HELSENORGE

Kvalitet og pasientsikkerhet

Sykehuset Innlandet ønsker å sikre god kvalitet i behandlingen av alle pasienter. Vi arbeider aktivt med å forebygge feil og uønskede hendelser for å styrke pasientsikkerheten og videreutvikle våre trygge og gode tjenester. Her finner du en oversikt over erfaringer våre pasienter har, resultater vi oppnår i henhold til nasjonale krav og hvilke tilsyn helsemyndighetene fører med vår virksomhet.

Kvalitetsindikatorer

Helsemyndighetene øn​sker at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten. På helsenorge.no publiserer Helsedirektoratet nasjonale kvalitetsindikatorer.


Pasientsikkerhet

I Sykehuset Innlandet skal alle pasienter få god og sikker behandling. Vi arbeider aktivt med å forebygge feil og uønskede hendelser. Målsettingen er å styrke pasientsikkerheten, og videreutvikle trygge og gode tjenester.


Pasienterfaringer

Pasientenes erfaringer med oppholdet ved Sykehuset Innlandet gir en pekepinn på kvaliteten på tilbudet. Tilbakemeldingene er viktige for at Sykehuset Innlandet skal bli bedre.

Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser både i egen regi og sammen med andre sykehus som deltaker i nasjonale pasienterfaringsundersøkelser.


Tilsyn og revisjoner

Mange ulike instanser fører tilsyn med og reviderer Sykehuset Innlandets virksomhet.


Fant du det du lette etter?