For fastleger

Informasjon, kurs og nyheter for deg som henviser til Sykehuset Innlandet.

Arrangementer for helsepersonell

 • Fredag 26.04.
  Dialogseminar om integrerte helsetjenester og samarbeid om pasientene som trenger det mest

  Sykehuset Innlandet, NTNU og Helse Inn arrangerer et dialogseminar hvor målet er å motivere til forsknings- og innovasjonsaktiviteter som kan bidra til å skape et bedre helsetilbud til de pasientene som trenger det mest.

 • Tirsdag 07.05.
  Digital samhandling i prehospitale tjenester

  I forbindelse med innovasjonsprosjektet «Digital samhandling i pasientforløp» inviterer Sykehuset Innlandet til oppstartskonferanse for digital samhandling i prehospitale tjenester.

 • Torsdag 09.05.
  Fagdag ergo-/fysioterapeuter og sosionomer

  Hvordan møte utsatte grupper på en anerkjennende måte i helsevesenet?

 • Tirsdag 14.05.
  Fagdag ergo- og fysioterapeuter, KOLS

  KOLS er årets tema på primærhelsetjenestens dag, fagdag for ergo- og fysioterapeuter.

 • Onsdag 15.05.
  Helsepedagogikk

  Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

 • Tirsdag 21.05.
  2019 Schizofrenidagen

  Basal Eksponeringsterapi (BET). En transdiagnostisk tilnærming til pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser

 • Torsdag 23.05.
  Fagdag barn

  Barneansvarlige i Sykehuset Innlandet, ansatte i barnevernet og ved helsestasjoner samt andre interesserte er velkommen til fagdag om barn.

 • Torsdag 06.06.
  Kartleggingsverktøy SexKunn og KroppKunn

  Habiliteringstjenesten inviterer til kvalifiseringskurs.

 • Onsdag 12.06.
  Utviklingshemning og demens

  Sammen med Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse inviterer habiliteringstjenesten til fagdag der utviklingshemning og demens er tema.

 • Torsdag 13.06.
  PRISM-5

  Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har det faglige og administrative ansvar for nasjonal opplæring i PRISM.

 • Onsdag 11.09.
  TID

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

 SI'ste nytt 2019

SI'ste nytt 1 - 2019https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger/siste-nytt-1-2019SI'ste nytt 1 - 2019Innhold fra SI'ste nytt nummer 1-2019.03.04.2019 09:51:35
SI'ste nytt 2-2019https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger/siste-nytt-2-2019SI'ste nytt 2-2019Innhold fra SI'ste nytt nummer 2-2019.15.04.2019 07:55:58Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.