Illustrasjonsfoto

For fastleger

Arrangement for helsepersonell

 • Onsdag 29.01.
  TID 2020

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Tirsdag 04.02.
  ECT emnekurs

 • Torsdag 06.02.
  ISPS 2020

  "Back to the future - psykoterapi anno 2020" er tema for ISPS konferansen i februar 2020.

 • Torsdag 06.02.
  Helsepedagogikk 2020

  Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

 • Mandag 10.02.
  Demenskonferansen 2020

  Fylkesmannen i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmestjenester i Hedmark og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

 • Fredag 06.03.
  TIPS nettverksmøte

  Erlend Mork foreleser om følelsesreguleringssvikt og selvdestruktiv atferd hos personer med psykose.

 • Onsdag 11.03.
  Rehabiliteringsforum 2020

  For fagpersoner og brukere innen fagområdene habilitering og rehabiltering med ansvar tilknyttet Koordinerende enhet (KE), koordinatorrollen, individuell plan (IP).

 • Onsdag 11.03.
  Graviditet, rusmiddelbruk og foreldreskap

  Det er vanskelig å tenke seg en mer sårbar situasjon enn å være gravid, og samtidig vite at man er avhengig av et rusmiddel som kan skade barnet.

 • Torsdag 12.03.
  Robotmøte gastrokirurgi

  Sykehuset Innlandet Hamar og Sykehuset Vestfold Tønsberg inviterer til robotseminar på Hamar, en vintersummit over to dager.

 • Tirsdag 24.03.
  Grounded Theory

  Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik og Sykehuset Innlandet inviterer til seminar med innføring i metoden Grounded Theory.

 • Torsdag 26.03.
  Fordypningskurs traume

  Deltagelse på fordypningsdagen forutsetter at du har tatt et ABC- Grunnkurs i traume på forhånd.

 • Onsdag 01.04.
  KlinIKT 2020

  KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som har fokus på bruk av IKT for å levere bedre helsetjenester til innbyggerne.

 • Mandag 25.05.
  BUP-dagene

  Sykehuset Innlandet er i år vertskap for BUP-dagene, årets viktigste møteplass for leger i BUP.

 • Onsdag 03.06.
  TID kursholderkurs

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs.

 • Onsdag 04.11.
  TID kursholderkurs

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

SI'ste nytt fra 2019


 

SI'ste nytt 1 - 2019https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger/siste-nytt-1-2019SI'ste nytt 1 - 2019Innhold fra SI'ste nytt nummer 1-2019.03.04.2019 09:51:35
SI'ste nytt 2 - 2019https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger/siste-nytt-2-2019SI'ste nytt 2 - 2019Innhold fra SI'ste nytt nummer 2-2019.14.04.2019 22:00:00
SI'ste nytt 3 - 2019https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger/siste-nytt-3-2019SI'ste nytt 3 - 2019Innhold fra SI'ste nytt nummer 3-2019.12.09.2019 12:24:27
SI'ste nytt 4 - 2019https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger/siste-nytt-4-2019SI'ste nytt 4 - 2019Innhold fra SI'ste nytt nummer 4-2019. 23.10.2019 05:28:28
SI'ste nytt 5 - 2019https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger/siste-nytt-5-2019SI'ste nytt 5 - 2019Innhold fra SI'ste nytt nummer 5-2019. 25.11.2019 08:56:37

 

 

Fant du det du lette etter?