HELSENORGE

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Et nettverk av fastleger som arbeider for bedre samhandling mellom fastleger og sykehus ved å:

  • fremme bruk og kvalitet i elektroniske henvisninger og epikriser
  • bidra i utvikling av annen elektronisk samhandling
  • bidra til at fastleger og øvrig samarbeidende helsepersonell kjenner og bruker sykehusets tjenester til pasientenes beste
  • delta i arbeid med helhetlige pasientforløp med fokus på god arbeids- og ansvarsdeling innen medisinsk behandling
  • bidra i Helsefellesskap i Innlandet
  • lage møteplasser for fastleger og leger på sykehus

Praksiskonsulenter/samhandlingsleger

Kristine Gaarder
Leder i Praksiskonsulentordningen (PKO)
Praksiskonsulent (PK) ved SI Elverum
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Helsetorget legesenter

Helsetorget legesenter
Amfi-senteret
2408 Elverum

Telefon: 62 43 36 50
Mobil: 984 33 597
E-post: krisgaa@gmail.com

Karoline H. Walberg-Olstad
Praksiskonsulent (PK) ved SI Hamar
Fastlege ved Disen legesenter

Disen legesenter
Vangsveien 121
2318 Hamar

Telefon: 62 52 01 00
Mobil: 988 75 617
E-post: karoline.walberg.olstad@gmail.com


Inge Marshall Trangsrud
Praksiskonsulent (PK) ved divisjon Psykisk helsevern, pt DPS Elverum-Hamar
Allmennlege
Fastlege ved Torggata legesenter

Torggata legesenter
Torggata 71
2317 Hamar

Telefon: 62 55 54 00
Mobil: 950 28 827
E-post: ingemt@hotmail.com

Barbara Inauen-Willer
Praksiskonsulent (PK) ved SI Tynset og DPS Tynset
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Folldal legekontor/kommuneoverlege

Folldal legekontor
Wilhelms veg 15
2580 Folldal

Telefon: 62 49 11 00
Mobil: 408 31 617
E-post: Barbara.inauen@folldal.kommune.no

Thea Andersson Haug 
Praksiskonsulent ved SI Gjøvik, DPS Gjøvik
Fastlege/spesialist i allmennmedisin
Daglig leder ved Skreia Legesenter, Østre Toten kommune.

Skreia legesenter
2848 Skreia


Fant du det du lette etter?