Praksiskonsulentordningen (PKO)

 - et nettverk av fastleger som arbeider for bedre samhandling mellom fastleger og sykehus ved å:

  • fremme bruk og kvalitet i elektroniske henvisninger og epikriser
  • bidra i utvikling av annen elektronisk samhandling
  • bidra til at fastleger og øvrig samarbeidende helsepersonell kjenner og bruker sykehusets tjenester til pasientenes beste
  • delta i arbeid med helhetlige pasientforløp med fokus på god arbeids- og ansvarsdeling innen medisinsk behandling
  • bidra i implementering av Samhandlingsreformen i Innlandet
  • lage møteplasser for fastleger og leger på sykehus.

Praksiskonsulenter

Karin Frydenberg
Leder i Praksiskonsulentordningen (PKO)
Praksiskonsulent (PK) ved SI Gjøvik
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Skreia legesenter

Skreia legesenter
2848 Skreia

Mobil: 908 63 737
E-post: frydrein@gmail.com

Kristine Gaarder
Praksiskonsulent (PK) ved SI Elverum
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Helsetorget legesenter

Helsetorget legesenter
Amfi-senteret
2408 Elverum

Telefon: 62 43 36 50
Mobil: 984 33 597
E-post: krisgaa@gmail.com

Ragnhild Dybvig
Praksiskonsulent (PK) ved BUP Hedmark og SI Hamar
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Ridabu legesenter

Ridabu legesenter
Åker allé 4
2322 Ridabu

Telefon: 62 52 01 00
Mobil: 924 05 832
E-post: ragdyb@gmail.com

Dag Lunder
Praksiskonsulent (PK) ved divisjon Psykisk helsevern
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Lillekollen legesenter

Lillekollen legesenter
Lillekollvegen 12
2827 Hunndalen

Mobil: 928 89 268
Epost: dag.lunder@online.no

Rita Hansen Møller
Praksiskonsulent (PK) ved SI Lillehammer
Spesialist i allmennmedisin 
Fastlege ved Sør-Fron Legesenter

Sør-Fron Legesenter
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Mobil: 932 54 449
E-post: rita.hansen.moller@gmail.com

Fant du det du lette etter?