Praksiskonsulentordningen (PKO)

 Et nettverk av fastleger som arbeider for bedre samhandling mellom fastleger og sykehus ved å:

  • fremme bruk og kvalitet i elektroniske henvisninger og epikriser
  • bidra i utvikling av annen elektronisk samhandling
  • bidra til at fastleger og øvrig samarbeidende helsepersonell kjenner og bruker sykehusets tjenester til pasientenes beste
  • delta i arbeid med helhetlige pasientforløp med fokus på god arbeids- og ansvarsdeling innen medisinsk behandling
  • bidra i etablering av Helsefellesskap i Innlandet
  • lage møteplasser for fastleger og leger på sykehus.

Praksiskonsulenter

Karin Frydenberg
Leder i Praksiskonsulentordningen (PKO)
Praksiskonsulent (PK) ved SI Gjøvik
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Skreia legesenter

Skreia legesenter
2848 Skreia

Mobil: 908 63 737
E-post: frydrein@gmail.com

Kristine Gaarder
Praksiskonsulent (PK) ved SI Elverum
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Helsetorget legesenter

Helsetorget legesenter
Amfi-senteret
2408 Elverum

Telefon: 62 43 36 50
Mobil: 984 33 597
E-post: krisgaa@gmail.com

Ragnhild Dybvig
Praksiskonsulent (PK) ved SI Hamar
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Disen legesenter

Disen legesenter
Vangsveien 121
2318 Hamar

Telefon: 62 52 01 00
Mobil: 924 05 832
E-post: ragdyb@gmail.com

Dag Lunder
Praksiskonsulent (PK) ved divisjon Psykisk helsevern, pt DPS Gjøvik
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Lillekollen legesenter

Lillekollen legesenter
Lillekollvegen 12
2827 Hunndalen

Mobil: 928 89 268
Epost: dag.lunder@online.no

Rita Hansen Møller
Praksiskonsulent (PK) ved SI Lillehammer
Spesialist i allmennmedisin 
Fastlege ved Sør-Fron Legesenter

Sør-Fron Legesenter
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Mobil: 932 54 449
E-post: rita.hansen.moller@gmail.com

Inge Marshall Trangsrud
Praksiskonsulent (PK) ved divisjon Psykisk helsevern, pt DPS Elverum-Hamar
Allmennlege
Fastlege ved Torggata legesenter

Torggata legesenter
Torggata 71
2317 Hamar

Telefon: 62 55 54 00
Mobil: 950 28 827
E-post: ingemt@hotmail.com

Barbara Inauen-Willer
Praksiskonsulent (PK) ved SI Tynset og DPS Tynset
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Folldal legekontor/kommuneoverlege

Folldal legekontor
Wilhelms veg 15
2580 Folldal

Telefon: 62 49 11 00
Mobil: 408 31 617
E-post: Barbara.inauen@folldal.kommune.no

Fant du det du lette etter?