Forløpskoordinatorer og henvisningsadresser

Forløpskoordinatoren skal sikre at hver pasient har et kontaktpunkt inn i Sykehuset Innlandet ved mistanke om eller behandling av kreft, eller utredning eller behandling innen psykisk helse og rus.  

Forløpskoordinatorer

  • Forløpskoordinatorene skal sikre og/eller behandling av kreft er koordinert og samordnet.
  • Forløpskoordinatorene skal svare på dine spørsmål om utredning og/eller behandling av kreft
  • Forløpskoordinatorene jobber på dagtid alle hverdager og kan kontaktes på telefon.
  • Har du behov for kontakt med helsepersonell på kveldstid, helg eller helligdag - ta kontakt med din kommunale legevakt.


Velg diagnose for henvisningsadresser og kontaktinformasjon til de ulike forløpskoordinatorene.

Pakkeforløp for kreft

Mer om pakkeforløp for kreft

Et pakkeforløp er et standardisert forløp som er faglig basert. Målet er å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, slik at prosessen blir mest mulig forutsigbar for pasienten.

I løpet av 2015 ble det etablert 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoseveiledere som er tatt i bruk i helsetjenesten. Forløpskoordinatorene er knyttet opp mot disse diagnosene.

Les mer på Helsedirektoratet sine nettsider

 Pakkeforløp psykisk helse og rus

Mer om pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

Les mer om ​pakkeforløp for psykisk helse og rus på helsenorge.noFant du det du lette etter?