Forløpskoordinatorer og henvisningsadresser

Pakkeforløp for kreft

Forløpskoordinatoren skal sikre at hver pasient har et kontaktpunkt inn i Sykehuset Innlandet ved mistanke om eller behandling av kreft.

Velg diagnose for henvisningsadresser og kontaktinformasjon til de ulike forløpskoordinatorene:


Mer om forløpskoordinatorer

  • Forløpskoordinatorene skal sikre og/eller behandling av kreft er koordinert og samordnet.
  • Forløpskoordinatorene skal svare på dine spørsmål om utredning og/eller behandling av kreft
  • Forløpskoordinatorene jobber på dagtid alle hverdager og kan kontaktes på telefon.
  • Har du behov for kontakt med helsepersonell på kveldstid, helg eller helligdag - ta kontakt med din kommunale legevakt.

Mer om pakkeforløp for kreft

Et pakkeforløp er et standardisert forløp som er faglig basert. Målet er å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, slik at prosessen blir mest mulig forutsigbar for pasienten.

I løpet av 2015 ble det etablert 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoseveiledere som er tatt i bruk i helsetjenesten. Forløpskoordinatorene er knyttet opp mot disse diagnosene.

Les mer på Helsedirektoratet sine nettsider