HELSENORGE

Koordinerende enhet

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet. Koordinerende enhet i Sykehuset Innlandet har oversikt over habilitering- og rehabiliteringstilbudet i Innlandet. Dette inkluderer tilbud i spesialisthelsetjenesten, samt informasjon om det kommunale tilbudet. 


Oppgaver for koordinerende enhet

  • Ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen

  • Ha oversikt over, og nødvendig kontakt med, habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen
  • Ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten

Sykehuset Innlandet har et eget habilitering- og rehabiliteringstilbud. Tilbudet omfatter poliklinikk, ambulante tjenester og døgnopphold. 

Her er en oversikt over tilbudet i Sykehuset Innlandet

Der hvor sykehuset Innlandet ikke kan tilby et rehabiliteringstilbud, finnes det ulike private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale med Helse Sør-Øst. 

Her er en oversikt over rehabiliteringstilbud i Helse Sør-Øst

Henvisning av pasienter gjøres av blant annet sykehus, fastleger eller private legespesialister.


Kommunal koordinerende enhet og rehabilitering

Kommunen skal i tillegg ha et rehabiliteringstilbud for sine innbyggere.

Alvdal kommune
Koordinerende enhet

Helsetjenester
Fysioterapi
Ergoterapi

Dovre kommune

Tildelingsenheten med koordinerende enhet

Helse- og rehabiliteringsavdelingen
Ergoterpaitjenesten
Fysioterapi
Rehabiliteringsopphold

Elverum kommune

Tjenestekontoret - søknad om tjenester

Helse og omsorg
Frisklivssentralen
Ergo- og fysioterapi
Rehabiliteringsopphold

Engerdal kommune

Tildeling av tjenester

Tur og fritid
Fysio- og ergoterapi
Rehabilitering

Etnedal kommune

Samhandling

Familie, helse og omsorg
Fysioterapi
Ergoterapitjenesten


Folldal kommune

Koordinerende team

Helsetjenester
Ergoterapitjenesten
Fysioterapi
Frisklivssentralen


Gausdal kommune

Koordinerende enhet

Helse og velferd
Frisklivssentralen i Gausdal (felles for Gausdal, Øyer og Lillehammer)
Fysio- og ergoterapi


Gjøvik kommune

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Helsetjenester
Rehabilitering
Frisklivssentralen
Fysio- og ergoterapi


Gran kommune

Individuell plan

Helse og omsorg
Fysioterapi og ergoterapi
Frisklivssentralen


Hamar kommune

Koordinerende enhet

Helse, sosial og familie
Ergoterapi
Fysioterapi
Frisklivssentralen


Lesja kommune

Tildelingstenesta for Lesja

Helse og velferdstenesta
Fysio- og ergoterapitenesta


Lillehammer kommune

Koordinerende enhet

Helse og velferd
Hverdagsmestring
Ergoterapi og fysioterapi
Frisklivssentralen


Lom kommune

Lom og Skjåk tildelingskontor

Helse, omsorg og sosiale tjenester
Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk


Lunner kommune

Tildeling av tjenester

Fysioterapi og ergoterapi


Løten kommune

Tildelingsteamet

Helse, sosial og familie
Fysioterapi, ergoterapi og rehabilitering


Nord-Aurdal kommune

Tildelingskontoret og koordinerende enhet

Omsorg- og rehabilitering
Fysio- og ergoterapi
Frisklivssentralen


Nord-Fron kommune

Tildelingskontor

Helsetenester
Ergoterapi
Fysioterapi
Frisklivssentral


Nordre Land kommune

Helse og omsorg

Forebygging og mestring
Hjelp til å bo hjemme
Ergo- og fysioterapitjenesten
Frisklivssentralen


Os kommune

Helse og omsorg (på tvers av etater)

Helse og omsorg
Fysioterapitjenester og ergoterapi
Helse og omsorg på tvers av etater


Rendalen kommune

Koordinerende enhet

Fysioterapitjenesten
Ergoterapitjenesten
Friskliv og folkehelse


Ringebu kommune

Tildelingskontoret

Frisklivssentralen
Ergoterapi- og fysioterapitjenesten


Ringsaker kommune

Enhet for tjenestetildeling og samhandling

Ergoterapi
Fysioterapi
Rehabilitering
Frisklivssentralen


Sel kommune

Tildelingskontor

Rehabilitering - ergoterapi og fysioterapi
Frisklivssentraler og forebyggende tjenester


Skjåk kommune

Lom og Skjåk tildelingskontor

Helse og omsorg
Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk


Stange kommune

Individuell plan og koordinatorØystre Slidre kommune

Førebygging og meistring (heimebaserte tenester)
Ergoterapi
Fysioterapi
Frisklivssentralen


Åmot kommune

Individuell plan

Helse og velferd
Fysio- og ergoterapi
Frisklivssentralen


Åsnes kommune

Koordinering, fag og forvaltning

Helse, omsorg og velferd
Frisklivssentralen (interkommunal Våler og Åsnes)
Ergo- og fysioterapi i Åsnes

Pasient- og pårørendeopplæring

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring har tilbud om pasient- og pårørendeopplæring som omfatter informasjon, undervisning og veiledning. 

Oversikt over kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Fant du det du lette etter?