HELSENORGE

Koordinerende enhet

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet. Koordinerende enhet i Sykehuset Innlandet har oversikt over habilitering- og rehabiliteringstilbudet i Innlandet. Dette inkluderer tilbud i spesialisthelsetjenesten, samt informasjon om det kommunale tilbudet. 


Oppgaver for koordinerende enhet

  • Ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen 
  • Ha oversikt over, og nødvendig kontakt med, habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen
  • Ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator 

Rehabiliteringstil​bud i spesialisthelsetjenesten

Sykehuse​t Innlandet

Sykehuset Innlandet har et eget habilitering- og rehabiliteringstilbud. Tilbudet omfatter poliklinikk, ambulante tjenester og døgnopphold. 

Oversikt over rehabiliteringstilbud i Sykehuset Innlandet

Helse ​Sør-Øst

Der hvor sykehuset Innlandet ikke kan tilby et rehabiliteringstilbud, finnes det ulike private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale med Helse Sør-Øst. 

Oversikt over rehabiliteringstilbud i Helse Sør-Øst (sunnaas.no)​

Henvisning av pasienter gjøres av blant annet sykehus, fastleger eller private legespesialister.​

Kommunal koordinerende enhet og rehabilitering

Alvdal kommune

Koordinerende enhet Helsetjenester FysioterapiErgoterapi

Dovre kommune

Fysioterapi

Rehabiliteringsopphold

Elverum kommune

Tjenestekontoret - søknad om tjenesterHelse og omsorgFrisklivssentralenErgo- og fysioterapiRehabiliteringsopphold

Engerdal kommune

Tildeling av tjenesterTur og fritidFysio- og ergoterapiRehabilitering

Etnedal kommune

SamhandlingFamilie, helse og omsorgFysioterapiErgoterapitjenesten

Folldal kommune

Koordinerende teamHelsetjenesterErgoterapitjenestenFysioterapiFrisklivssentralen

Gausdal kommune

Koordinerende enhetHelse og velferdFrisklivssentralen i Gausdal (felles for Gausdal, Øyer og LillehammerFysio- og ergoterapi

Gjøvik kommune

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

HelsetjenesterRehabiliteringFrisklivssentralenFysio- og ergoterapi

Gran kommune

Individuell plan

Helse og omsorgFysioterapi og ergoterapiFrisklivssentralen

Hamar kommune

Koordinerende enhet

Helse, sosial og familieErgoterapiFysioterapiFrisklivssentralen

Lesja kommune

Tildelingstenesta for Lesja

Helse og velferdstenestaFysio- og ergoterapitenesta

Lillehammer kommune

Koordinerende enhetHelse og velferdHverdagsmestringErgoterapi og fysioterapiFrisklivssentralen

Lom kommune

Lom og Skjåk tildelingskontor
Helse, omsorg og sosiale tjenesterErgo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk

Lunner kommune

Slik søker duFysioterapi og ergoterapi

Helse og mestring

Aktivitetstilbud

Løten kommune

TildelingsteametHelse, sosial og familie

Nord-Aurdal kommune

Tildelingskontoret og koordinerende enhetFamilie, helse og omsorgFysio- og ergoterapiFrisklivssentralen

Nord-Fron kommune

TildelingskontorHelsetenesterErgoterapiFysioterapiFrisklivssentral

Nordre Land kommune

Helse og omsorgForebygging og mestringHjelp til å bo hjemmeErgo- og fysioterapitjenestenFrisklivssentralen

Os kommune

Helse og omsorg (på tvers av etater)Helse og omsorgFysioterapitjenester og ergoterapi

Rendalen kommune

Koordinerende enhet

Ringebu kommune

TildelingskontoretFrisklivssentralenErgoterapi- og fysioterapitjenesten

Ringsaker kommune

Enhet for tjenestetildeling og samhandlingErgoterapiFysioterapiRehabiliteringFrisklivssentralen

Sel kommune

TildelingskontorRehabilitering - ergoterapi og fysioterapiFrisklivssentraler og forebyggende tjenester

Skjåk kommune

Lom og Skjåk tildelingskontorHelse og omsorgErgo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk

Stange kommune

Individuell plan og koordinatorHvordan søke om helse- og omsorgstjenesterFriskliv og forebyggingFysioterapi og ergoterapiHelse og mestring

Stor-Elvdal kommune

Koordinerende enhetFysioterapiErgoterapi Frivillig Frisk

Søndre Land kommune

Samhandling og koordineringHelse, omsorg og velferdFysioterapiErgoterapitjenestenFrisklivssentralen

Sør-Aurdal kommune

TildelingskontoretHelsetjenesterErgo- og fysioterapitjenestenFrisklivssentralen

Sør-Fron kommune

TildelingskontoretHelse og omsorgFysioterapi- og ergoterapitjenestenFrisklivssentralen

Tolga kommune

Koordinerende enhetHelse ErgoterapitjenestenFysioterapiFolkehelse

Trysil kommune

TjenestekontoretFysioterapi og ergoterapiHabilitering og rehabilitering

Tynset kommune

Koordinerende enhetErgoterapi

Vang kommune

Koordinerande eining
FysioterapiErgoterapitenestaFrisklivssentralen

Vestre Slidre kommune

TildelingskontoretHelsetenesterErgoterapiFysioterapiFrisklivssentralen

Vestre Toten kommune

Koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomhetFrisklivssentralen

Vågå kommune

TildelingskontorErgoterapeutFysioterapiFolkehelse

Våler kommune

Individuell plan - koordinerende enhetErgoterapiFysioterapiKorttidsplass/RehabiliteringFrisklivssentralen (interkommunal Våler og Åsnes)

Østre Toten kommune

Koordinator og individuell planFysio- og ergoterapi

Friskliv

Øyer kommune

Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenesterRehabiliteringFysioterapiErgoterapi

Øystre Slidre kommune

Førebygging og meistring (heimebaserte tenester)ErgoterapiFysioterapiFrisklivssentralen

Åmot kommune

Individuell plan
Helse og velferdFysio- og ergoterapiFrisklivssentralen

Åsnes kommune

Koordinering, fag og forvaltningHelse, omsorg og velferdFrisklivssentralen (interkommunal Våler og Åsnes)Ergo- og fysioterapi i Åsnes

Fant du det du lette etter?