Melding av uønskede hendelser

Det skjer av og til uønskede hendelser når sykehuset og eksterne instanser samarbeider om pasienter. Det er viktig at de ansvarlige får vite hva som har skjedd, slik at vi unngår at flere pasienter opplever det samme.

Sykehuset Innlandet har utarbeidet et skjema som kan benyttes ved melding om uønskede hendelser. Skjemaet kan fylles ut elektronisk og sendes per post til felles postadresse. Det er foreløpig ingen ordning for å motta skjemaet elektronisk.

Ved melding om uønsket hendelse

Det er viktig at det kommer fram hvor den uønskede hendelsen oppsto, ansvarlig divisjon, avdeling og enhet.


Skjema for melding av uønskede hendelser (PDF)

Fant du det du lette etter?