SamarbeidsavtalerTjenesteavtaler


Ansvar og oppgaverhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/01-samarbeid-ansvar-og-oppgaver.pdfAnsvar og oppgaver
Koordinerte tjenesterhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/02-samarbeid-koordinerte-tjenester.pdfKoordinerte tjenester
Ansvar og oppgaver for innleggelser i og utskrivninger fra Sykehuset Innlandethttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/03-samarbeid-ansvar-oppgaver-si.pdfAnsvar og oppgaver for innleggelser i og utskrivninger fra Sykehuset Innlandet
Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/04-samarbeid-kommunens-tilbud-dognopphold-oyeblikkelig-hjelp.pdfBeskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning og kompetanseoverføringhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/06-samarbeid-forskning-innovasjon-utdanning-kompetanseoverforing.pdfSamarbeid om forskning, innovasjon, utdanning og kompetanseoverføring
Samarbeid om svangerskaps-, fødsel- og barselomsorghttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/08-samarbeid-svangerskap-fodsel-barsel.pdfSamarbeid om svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg
Samarbeid om IKT-løsninger lokalthttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/09-samarbeid-ikt.pdfSamarbeid om IKT-løsninger lokalt
Samarbeid om forebygginghttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/10-samarbeid-forebygging.pdfSamarbeid om forebygging
Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedehttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/11-samarbeid-beredskap-akuttmedisin.pdfOmforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede
Samarbeid om tilsetting av leger i spesialisering, utdanningens første del (LIS1)https://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/11-samarbeid-tilsetting-LIS1.pdfSamarbeid om tilsetting av leger i spesialisering, utdanningens første del (LIS1)


Rutiner


Rutine for bruk av individuell planhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Rutiner/01-rutine-individuell-plan.pdfRutine for bruk av individuell plan
Rutiner for innleggelsehttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Rutiner/02-rutine-innleggelse.pdfRutiner for innleggelse
Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutvekslinghttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Rutiner/03-rutine-elektronisk-meldingsutveksling.pdfRutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling
Rutine for følge av kjent personale fra kommunenhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Rutiner/04-rutine-folgeperson.pdfRutine for følge av kjent personale fra kommunen
Rutine for gjensidig hospiteringhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Rutiner/05-rutine-hospitering.pdfRutine for gjensidig hospitering
Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutvekslinghttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Rutiner/06 Rutine_IKT_meldingsutveksling.pdfRutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling
Rutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjedehttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Rutiner/07-rutine-beredskapsplaner.pdfRutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede
Rutine for gjensidig veiledningsplikthttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Rutiner/08-rutine-veiledningsplikt.pdfRutine for gjensidig veiledningsplikt
Rutine for tilsetting av leger i spesialisering under utdanningens første delhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Samhandling/Rutiner/09-rutine-tilsetting-LIS1.pdfRutine for tilsetting av leger i spesialisering under utdanningens første del
Andre samarbeidsavtaler

Tilleggsavtale - Samarbeid om transfusjon av blodprodukter utenfor sykehusBlodprodukter - Transfusjon utenfor sykehuset

Ansvarsforhold - Transfusjoner av blodprodukter utenfor sykehus Tjenestetilbud til innsatte i Vestoppland fengsel og Hedmark fengselTilleggsavtale - Samarbeidsavtale for leger i spesialisering (LIS3) i allmennmedisinLokal samarbeidsavtale om rus og psykisk helsearbeidSamarbeidsavtale mellom NAV og Sykehuset Innlandet


Fant du det du lette etter?