Smittevern

  

Bistand til smittevern i kommunehelsetjensten er midlertidig stengt.

Har du spørsmål eller trenger tilgang til informasjonen?

Ta kontakt med rådgiver smittevern/hygienesykepleier Mona Værøy
Mona.Kristin.Vaeroy@sykehuset-innlandet.no


​Tuberkulosekoordinatorer


Tuberkulosekoordinatorene i Sykehuset Innlandet kan kontaktes ved spørsmål om tuberkulose og tilbyr kus/undervisning for helsepersonell. Intensjonene med tuberkulosekoordinatorfunksjonen er å fremme samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.


Ansvarsoppgaver:

  • Bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i ledd, herunder at meldinger sendes som planlagt
  • Overvåke forekomsten av tuberkulose i regionen
  • Etablere behandlingsplan for pasienten, samt koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende spesialist, pasient og kommunelege
  • Delta i opplæring av helsepersonell


Les om behandling av tuberkulose (inneholder kontaktinformasjon til tuberkulosekoordinatorer)


Nyttige sider
Om tuberkulose på Folkehelseinstituttet sine siderUndervisningspakke for helsepersonell og lærereForskrift om tuberkulosekontroll


Fant du det du lette etter?