Styringsdata samhandling

"Styringsdata samhandling" gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene som gir oversikt over utviklingen fra 2014, eller sammenligne status i egen kommune med andre.


Helse Sør-Øst (HSØ) eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene hver måned. Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå og omfatter perioden 2014-2018.


Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon. Vi arbeider også med å tilby en best mulig tilrettelegging av dataene for ulike brukergrupper (analyseperspektiv, overordnet ledelsesinfo, mm). Det er derfor fint med tilbakemeldinger.


I løpet av 2018 har HSØ, sammen med avdeling for samhandling i Sykehuset Innlandet, vært rundt i Innlandet og tilbudt opplæring i bruk av styringsdataene. Til sammen har vi vært på åtte ulike lokalisasjoner, hvor 20 kommuner, flere sykehus og over 40 personer har deltatt. Vi har også vært i alle de geografiske samarbeidsutvalgene for å informere om løsningen og mulighetene som ligger i styringsverktøyet.


Det vil også settes opp opplæring noen steder i Innlandet våren 2019.
Håper du finner verktøyet nyttig!

Du kan åpne den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:
Rapport - Min kommune somatikk
Rapport - Sammenlikning somatikk
Rapport - Min kommune reinnleggelser
Rapport - Sammenlikning reinnleggelser
Rapport - Min kommune psykisk helse og rus
Rapport - Sammenlikning psykisk helse og rus

Kontakt

Har du spørsmål til innhold eller funksjonalitet i rapportene, ta primært kontakt med:

Silje Naustvik
Rådgiver i avdeling for Samhandling og brukermedvirkning
mobil 997 44 327

Fant du det du lette etter?