HELSENORGE

LIS1-utdanning

Sykehuset Innlandet har for LIS1 42 stillinger med oppstart 1. mars og 42 stillinger med oppstart 1. september. Stillingene er fordelt på våre fem somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuset Innlandet skal fra 1. mars 2023 tilby 2 stillinger som tredelt turnus. Læresteder vil være sykehuset i Gjøvik for 4 måneder kirurgi og 4 måneder medisin, samt sykehuset på Reinsvoll for 4 måneder psykiatri. 

Alle LIS1 starter sitt 12 måneders løp i Sykehuset Innlandet med et felles obligatorisk introduksjonskurs over tre dager. 

Kompetanseportalen benyttes av alle ansatte til å registrere læringsmål. Det er du som LIS1-lege som har ansvar for å registrere læringsmål for signering når de er oppnådd.

Etter ett års tjeneste som LIS1, følger seks måneders tjeneste i en av kommunene som Sykehuset Innlandet samarbeider med. Se oversikt under.

Før avslutning av sykehustjenesten skal alle læringsmål være godkjente og signerte i Kompetanseportalen. Portalen vil stenge for endringer og innsyn en måned etter avsluttet tjeneste.


Autorisasjon og spesialistutdanning (helsedirektoratet.no)Her søker du stillinger for LIS1 (webcruiter.no)

​​Liste over kommuner i In​​nlandet

 • Alvdal

 • Dovre*

 • Elverum

 • Engerdal

 • Folldal

 • Gausdal

 • Gjøvik

 • Gran

 • Hamar

 • Lesja*

 • Lillehammer

 • Lom

 • Lunner

 • Løten

 • Nord-Aurdal

 • Nord-Fron

 • Nordre Land

 • Os

 • Rendalen

 • Ringebu

 • Ringsaker

 • Sel

 • Skjåk

 • Stange

 • Stor-Elvdal

 • Søndre land

 • Sør Fron

 • Tolga

 • Trysil

 • Tynset

 • Vestre - Slidre

 • Vestre Toten

 • Vågå

 • Østre - Toten

 • Øyer

 • Øystre - Slidre

 • Åmot

 • Åsnes


*Er hovedsakelig knyttet opp mot LIS1-stillinger i Helse Nord-Trøndelag, men kan ved noen tilfeller tildeles kandidater fra Sykehuset Innlandet ved frafall av koblet kandidat.

​​​

 

Kon​taktperson

Elin.Myhre@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 997 49 212​

Fant du det du lette etter?