HELSENORGE

Opptakskrav ambulansefag

Generelt krav om godkjent helseattest til førerkort klasse D. I tillegg til generelle krav stilles det fysiske krav. Det gjennomføres fysiske tester på opptaksprøvene.

Kompresjon av Anne-dokke

Krav til bestått test
Frekvens >85 %, dybde, >85 %, slipp >85 %

Forberedelser
Instruktør demonstrerer teknikk og bruk av øvingspad. Du får prøve.

Gjennomføring
Kompresjon utføres enkeltvis med øvingspad på dokke. Øvelsen utføres i intervaller, 3 minutter med aktivitet og 3 minutter med pause. Samlet effektiv øvelse er 9 minutter.

Stolbåre

Krav til bestått test
Tidskrav:
Alternativ 1: 3 minutter
Alternativ 2: 7 minutter
Pasientens vekt = 85 kg

Forberedelser
Instruktør gjennomgår løfteteknikk. Kandidaten får prøve to alternative gjennomføringsteknikker.

Gjennomføring
Øvelsen gjennomføres ved frakt av pasient opp og ned trapp over 4 "lengder", for eksempel 1. etasje - 2. etasje - 1. etasje - 2. etasje

Alternativ 1: Hjul er nede på hvert trinn oppover. Løfter stolen nedover. Kandidatene bytter plass halvveis.

Alternativ 2: Løfter stolen opp begge veier. Kandidatene bytter plass halvveis.

Båreløft

Krav til bestått test
Tidskrav: Ingen
Øvelsen skal gjennomføres i jevn flyt. Kandidatene skal bytte raskt halvveis.
Samlet vekt på båre og pasient = 90 kg

Forberedelser
Instruktør gjennomgår løfteteknikk. Kandidatene får prøve ut teknikk for å løfte opp båre.

Gjennomgang
Båreløft med pasient fra gulvplan og 200 meter transport. Oppgaven utføres av to kandidater.

Båren med personen løftes opp fra gulv og bæres 100 meter. Båren skal ikke settes ned underveis. Etter 100 meter settes båren ned og kandidatene bytter plass. Båren løftes på nytt og transporteres nye 100 meter.

Øvelsen avsluttes når båren er satt ned etter andre etappe.

Båre inn og ut av bil

Pasientens vekt: 90 ​kg
Oppgaven er å sette båre med pasient​ inn i bil.

Kompetansebevis for utrykningsfører

For å kjøre utrykningskjøretøy under utrykning må du inneha kompetansebevis for utrykningsfører.

Les mer på Vegvesenet sine nettsider

Forventninger

Alle opptakskrav må være godkjent ved opptaksdag 1 for å gå videre til intervjurunden på opptaksdag 2. Egenerklæringsskjema for svømmedyktighet må fylles ut på opptaksdag 1.

Fant du det du lette etter?