HELSENORGE

Interne innspill i konseptfasen

Sykehuset Innlandet har ansvar for den interne medvirkningen i konseptfasen. Brukere, ansatte og deres organisasjoner og vernetjeneter gir innspill gjennom ulike medvirkningsorganer og skriftlige innspillsrunder. 

Medvirkningsprosessen i steg 1 av konseptfasen omfatter fire tema: avgrensning av alternativer, oppdatering av vurderingskriterier, faglig vurdering av alternativer og utvikling av hovedprogram. Det er foreløpig gjennomført tre skriftlige innspillsrunder knyttet til konkrete problemstillinger. Spørsmålene er oppgitt i innspillsnotatene.​

​Interne innspill i mai 2022

Sykehuset Innlandet gjennomfører i mai 2022 den tredje interne innspillsrunden i konseptfasen. I denne runden bistår fagråd og faggrupper prosessen med å beskrive styrker og svakheter ved de to alternativene som utredes i konseptfasen. Innspillene er rådgivende.

Det legges videre opp til en innspillsrunde for Brukerutvalget, divisjoner, hovedarbeidsmiljøutvalget​, tillitsvalgte og vernetjenesten i starten av juni, før en samlet vurdering fra Sykehuset Innlandet skal oversendes styringsgruppen.

Fristen for den tredje innspillsrunden var 20. mai. Noen fagråd og faggrupper har fått innvilget utvidet frist for innlevering av innspill. Disse vil bli publisert fortløpende i løpet ​av mai.

Sykehuset Innlandets fagråd og faggrupper er rådgivende organer som bidrar til å styrke fagutvikling og faglig samarbeid mellom ulike divisjoner og fagområder.​ Som en del av innspillsprosessen ble det 13. mai gjennomført en fagkonferanse for medlemmer i alle fagråd og faggrupper.

Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. 

​Les innspill​​sno​tate​​t her

​​​​

​Interne innspill i mars 2022

Sykehuset Innlandet gjennomførte i mars 2022 en intern innspillsrunde knyttet til arbeidet med å avgrense virksomhetsinnholdet i null-pluss alternativet. Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. 

Les innspillsnotatet her

​​

​Interne innspill i januar 2022

Sykehuset Innlandet gjennomførte i januar 2022 en intern innspillsrunde knyttet til de to første temaene i medvirkningsprosessen, avgrensning av alternativer og oppdatering av vurderingskriterier. Innspillsrunden omhandlet også den interne medvirkningsplanen for konseptfasen. Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. ​

Les innspillsnotatet her

​​​​​

Fant du det du lette etter?