HELSENORGE

Interne innspill i konseptfasen

Sykehuset Innlandet har ansvar for den interne medvirkningen i konseptfasen. Brukere, ansatte og deres organisasjoner og vernetjeneter gir innspill gjennom ulike medvirkningsorganer og skriftlige innspillsrunder. 

​​Utredningene i steg 1 av konseptfasen ble gjennomført fra desember 2021 til august 2022. Den interne medvirkningsprosessen omfattet fire temaer​: avgrensning av alternativer, oppdatering av vurderingskriterier, faglig vurdering av alternativer og utvikling av hovedprogram. I tillegg til en rekke medvirkningsmøter, gjennomførte Sykehuset Innlandet i denne perioden fire skriftlige innspillsrunder knyttet til konkrete problemstillinger. Spørsmålene er oppgitt i innspillsnotatene.


​Interne innspill i juni 2022

Sykehuset Innlandet gjennomførte i juni 2022 den fjerde interne innspillsrunden i konseptfasen. Brukerutvalget, divisjoner, hovedarbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og vernetjeneste ​var invitert til å gi innspill til den faglige vurderingen av de to alternativene som utredes i konseptfasen. Innspillene er rådgivende i Sykehuset Innlandets prosess med å bidra med faglige vurderinger i konseptfasen, som ledes av Helse Sør-Øst RHF.

Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. 

Les innspillsnota​tet her

​​

​Interne innspill i mai 2022

Sykehuset Innlandet gjennomførte i mai 2022 den tredje interne innspillsrunden i konseptfasen. I denne runden bisto fagråd og faggrupper prosessen med å beskrive styrker og svakheter ved de to alternativene som utredes i konseptfasen. Innspillene er rådgivende.

Det legges videre opp til en innspillsrunde for Brukerutvalget, divisjoner, hovedarbeidsmiljøutvalget​, tillitsvalgte og vernetjenesten i starten av juni, før en samlet vurdering fra Sykehuset Innlandet skal oversendes styringsgruppen.

​Sykehuset Innlandets fagråd og faggrupper er rådgivende organer som bidrar til å styrke fagutvikling og faglig samarbeid mellom ulike divisjoner og fagområder.​ Som en del av innspillsprosessen ble det 13. mai gjennomført en fagkonferanse for medlemmer i alle fagråd og faggrupper.

Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. 

​Les innspill​​sno​tate​​t her

​​​​

​Interne innspill i mars 2022

Sykehuset Innlandet gjennomførte i mars 2022 en intern innspillsrunde knyttet til arbeidet med å avgrense virksomhetsinnholdet i null-pluss alternativet. Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. 

Les innspillsnotatet her

​​

​Interne innspill i januar 2022

Sykehuset Innlandet gjennomførte i januar 2022 en intern innspillsrunde knyttet til de to første temaene i medvirkningsprosessen, avgrensning av alternativer og oppdatering av vurderingskriterier. Innspillsrunden omhandlet også den interne medvirkningsplanen for konseptfasen. Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. ​

Les innspillsnotatet her

​​​​​

Fant du det du lette etter?