HELSENORGE

Interne innspill i konseptfasen

Sykehuset Innlandet har ansvar for den interne medvirkningen i konseptfasen. Brukere, ansatte og deres organisasjoner og vernetjenesten gir innspill gjennom ulike medvirkningsorganer og skriftlige innspillsrunder. 

​Utredningene i steg 1 av konseptfasen ble gjennomført fra desember 2021 til august 2022. 

Den interne medvirkningsprosessen omfattet fire temaer​: avgrensning av alternativer, oppdatering av vurderingskriterier, faglig vurdering av alternativer og utvikling av hovedprogram. I tillegg til en rekke medvirkningsmøter, gjennomførte Sykehuset Innlandet i denne perioden fire skriftlige innspillsrunder knyttet til konkrete problemstillinger.

I forbindelse med tilleggsoppdraget i konseptfasen gjennomførte Sykehuset Innlandet to parallelle innspillsrunder i januar 2023.​​ 

Innspillsrunder jan​uar 2023

Vurdering av tri​nn​vis utbygging

Brukerutvalget, divisjoner, hovedarbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og vernetjeneste på foretaks- og divisjonsnivå, fagråd og faggrupper er invitert til å gi innspill til arbeidet med å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom. 

Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat.

Les innspillsnotatet (​​PDF)


Bibeho​ld av medarbeidere

Divisjoner, hovedarbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og vernetjeneste på foretaks- og divisjonsnivå, er invitert til å gi innspill til arbeidet med å belyse mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Deloppdrag 2 omfatter begge de to alternativene som er utredet i konseptfasen steg 1. 

Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat.​​​

Les innspillsnot​atet (PDF)

Les rapporten om deloppdrag 2 (PDF)


 


Tidligere innspillsrunder​

​Interne innspi​ll i​ ju​ni 2022

Sykehuset Innlandet gjennomførte i juni 2022 den fjerde interne innspillsrunden i konseptfasen. Brukerutvalget, divisjoner, hovedarbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og vernetjeneste ​var invitert til å gi innspill til den faglige vurderingen av de to alternativene som utredes i konseptfasen steg 1.

Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. 

Les innspillsnota​tet (PDF)


​Interne​ in​​​nspill i ma​i 2022

Sykehuset Innlandet gjennomførte i mai 2022 den tredje interne innspillsrunden i konseptfasen. I denne runden bisto fagråd og faggrupper prosessen med å beskrive styrker og svakheter ved de to alternativene som utredes i konseptfasen.​

​Sykehuset Innlandets fagråd og faggrupper er rådgivende organer som bidrar til å styrke fagutvikling og faglig samarbeid mellom ulike divisjoner og fagområder.​ Som en del av innspillsprosessen ble det 13. mai gjennomført en fagkonferanse for medlemmer i alle fagråd og faggrupper.

Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. 

​Les innspill​​sno​tate​​t (PDF)I​nte​rne ​​in​​ns​pill​ i mars 20​​22

Sykehuset Innlandet gjennomførte i mars 2022 en intern innspillsrunde knyttet til arbeidet med å avgrense virksomhetsinnholdet i null-pluss alternativet. Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. 

Les innspillsnotatet (PDF)

​​

​​​Inter​​ne innspill i​ januar 2022

Sykehuset Innlandet gjennomførte i januar 2022 en intern innspillsrunde knyttet til de to første temaene i medvirkningsprosessen, avgrensning av alternativer og oppdatering av vurderingskriterier. Innspillsrunden omhandlet også den interne medvirkningsplanen for konseptfasen. Rammene for innspillsrunden er beskrevet i et innspillsnotat. ​

Les innspillsnotatet (PDF)

​​
Fant du det du lette etter?