Politisk referansegruppe

Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe gir råd og innspill i utviklingsprosessen. Referansegruppen har representanter fra begge fylkesting, alle regionråd, KS, Brukerutvalget og Pasient- og brukerombudet.

Referansegruppen er en arena for dialog mellom helseforetaket, folkevalgte og pasient-/brukerrepresentanter. Gruppen har en proaktiv rolle og gir råd, synspunkter og innspill til Sykehuset Innlandets langsiktige utvikling.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.