HELSENORGE

Politisk referansegruppe

Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe gir råd og innspill i utviklingsprosessen. Referansegruppen har representanter fra fylkestinget, regionrådene, KS, Brukerutvalget og Pasient- og brukerombudet.

Referansegruppen er en arena for dialog mellom helseforetaket, folkevalgte og pasient-/brukerrepresentanter. Gruppen har en proaktiv rolle og gir råd, synspunkter og innspill til Sykehuset Innlandets langsiktige utvikling.

Fant du det du lette etter?