HELSENORGE

Vedtak

Planer for videreutvikling av Sykehuset Innlandet er behandlet i styret i Sykehuset Innlandet, styret i Helse Sør-Øst RHF og av helseministeren i foretaksmøte på ulike stadier i prosessen.

Vedtak i konseptfase

 1. ​Helseministeren, foretaksmøte med tilleggsoppdrag, 21. nove​mber 2022 ​​

  Les protokoll her​

 2. Helse Sør-Øst RHF, styrevedtak i sak 102-2022​, 22. september 2022
  Les protoko​ll her​
 3. ​S​ykehuset Innlandet, styrevedtak i sak 060-2022, 25. august 2022

Vedtak om alternativer i konseptfase​

 1. Helseministeren, foretaksmøte, 15. juni 2021Les protokoll her
 2. Helse Sør-Øst RHF, styrevedtak i sak 058-2021, 28. mai 2021Les protokoll her
 3. Sykehuset Innlandet HF, styrevedtak i sak 042-2021, 4. mai 2021Les protokoll her


Vedtak om framtidig målbilde 

 1. Helseministeren, foretaksmøte, 8. mars 2019Les protokoll her
 2. Helse Sør-Øst RHF, styrevedtak i sak 005-2019, 31. januar 2019​Les protokoll ​her
 3. Sykehuset Innlandet HF, styrevedtak i sak 079-2017, 20. oktober 2017Les protokoll herFant du det du lette etter?