Vedtak

Planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet ble vedtatt av helseministeren i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2021 på bakgrunn av styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandets framtidige målbilde ble vedtatt på de tre beslutningsnivåene i 2017-2019.

Vedtak om ny sykehusstruktur

  1. Helseministeren, foretaksmøte, 15. juni 2021Les foreløpig protokoll her
  2. Helse Sør-Øst RHF, styrevedtak i sak 058-2021, 28. mai 2021Les foreløpig protokoll her
  3. Sykehuset Innlandet HF, styrevedtak i sak 042-2021, 4. mai 2021Les protokoll her


Helseministeren​​s vedtak

«Det framtidige spesialisthelsetjenestetilbudet i Sykehuset Innlandet HF må tilpasses den demografiske, medisinske og teknologiske utviklingen. Det vil være behov for å samle spesialiserte funksjoner som i dag er fordelt på ulike lokalisasjoner, og ny sykehusstruktur må understøtte samarbeid mellom sykehus i nettverk. Samtidig vil tilbud av spesialisthelsetjenester i lokalmedisinske sentra, distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge gi en god tilgang til viktige spesialisthelsetjenester nærmere pasientens bosted. Den teknologiske utviklingen legger også til rette for at mer av spesialisthelsetjenesten kan tilbys i lokalmedisinske og distriktspsykiatriske sentre, i pasientens hjem og i samarbeid med primærhelsetjenesten.»

Det vil være behov for å samle spesialiserte funksjoner som i dag er fordelt på ulike lokalisasjoner, og ny sykehusstruktur må understøtte samarbeid mellom sykehus i nettverk. Samtidig vil tilbud av spesialisthelsetjenester i lokalmedisinske sentra, distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge gi en god tilgang til viktige spesialisthelsetjenester nærmere pasientens bosted.​

Helseminister Bent Høie


Vedtak om framtidig målbilde 

  1. Helseministeren, foretaksmøte, 8. mars 2019Les protokoll her
  2. Helse Sør-Øst RHF, styrevedtak i sak 005-2019, 31. januar 2019​Les protokoll her
  3. Sykehuset Innlandet HF, styrevedtak i sak 079-2017, 20. oktober 2017Les protokoll her

Fant du det du lette etter?