Helsenorge

Vedtak

Planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet ble vedtatt av helseministeren i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2021 på bakgrunn av styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandets framtidige målbilde ble vedtatt på de tre beslutningsnivåene i 2017-2019.

Vedtak om ny sykehusstruktur

  1. Helseministeren, foretaksmøte, 15. juni 2021Les protokoll her
  2. Helse Sør-Øst RHF, styrevedtak i sak 058-2021, 28. mai 2021Les protokoll her
  3. Sykehuset Innlandet HF, styrevedtak i sak 042-2021, 4. mai 2021Les protokoll herDet vil være behov for å samle spesialiserte funksjoner som i dag er fordelt på ulike lokalisasjoner, og ny sykehusstruktur må understøtte samarbeid mellom sykehus i nettverk. Samtidig vil tilbud av spesialisthelsetjenester i lokalmedisinske sentra, distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge gi en god tilgang til viktige spesialisthelsetjenester nærmere pasientens bosted.​

Helseminister Bent Høie

 


Vedtak om framtidig målbilde 

  1. Helseministeren, foretaksmøte, 8. mars 2019Les protokoll her
  2. Helse Sør-Øst RHF, styrevedtak i sak 005-2019, 31. januar 2019​Les protokoll her
  3. Sykehuset Innlandet HF, styrevedtak i sak 079-2017, 20. oktober 2017Les protokoll her

Fant du det du lette etter?