Media

 

Pressetelefon:

62 33 33 33

 

Sykehuset Innlandets kommunikasjonsavdeling håndterer henvendelser fra media knyttet til aktuelle saker og hendelser. Tjenesten er bemannet hele døgnet.

Vi legger til rette for videre kontakt med ledere og fagpersoner i sykehuset. Dette er viktig for å sikre at informasjonen som går ut er oppdatert og korrekt.

 

Pressetelefonen betjenes av

Line Fuglehaug

Line Fuglehaug
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 970 65 959

Herman Stadshaug

Herman Stadshaug
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 957 89 406

Astrid Bugge Mjærum

Astrid Bugge Mjærum
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 920 68 751

Nyheter

 • 07.02.2018
  Hedret av kongen

  Professor Geir Selbæk ved alderspykiatrisk forskningssenter på Sanderud er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2018. Prisen ble overrakt av Hans Majestet Kongen.

 • 21.12.2017
  Perspektivkonferanse om framtidig målbilde

  Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 2018 vil omhandle flere hovedområder i sykehusets framtidige målbilde. Samhandling, desentralisering, prehospitale tjenester og spesialisert pasientbehandling blir alle viktige tema når fagfolk og p...

 • 20.12.2017
  Investerer i nye tjenester på Hadeland

  Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i dag å investere 6,1 millioner kroner til utvikling av flere spesialisthelsetjenester på Hadeland. – Desentralisering av flere tjenester er en viktig del av vårt framtidige målbilde, sier Alice Beathe An...

 • 19.12.2017
  #metoo på dagsorden

  – Sykehuset Innlandet er en stor arbeidsplass med rundt 10.000 ansatte. Det er ingen grunn til å tro at seksuell trakassering og maktmisbruk ikke forekommer like ofte hos oss som på andre arbeidsplasser. Trolig er det underrapportering av s...

 • 18.12.2017
  Irene Dahl Andersen til Perspektivkonferansen

  Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen ved Sykehuset Østfold kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 20. januar. Hun vil fortelle politikerne i Innlandet om erfaringene med å samle somatikk og psykisk helsevern i det...

 • 08.12.2017
  Ser på pasientforløp i Utviklingsplan

  Sykehuset Innlandet skal beskrive utviklingen av pasientens helsetjeneste på vei mot en ny sykehusstruktur. 80 representanter fra kommuner, utdanningsinstitusjoner, fagforeninger, brukerutvalg, behandlingssteder og ulike fagmiljøer var med...

 • 07.12.2017
  Anbefaler nye tilbud og utvidelse av tjenester ved NGLMS

  Arbeidsgruppen som har sett på utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) anbefaler å opprette en rekke nye tilbud samtidig som de vil utvide det eksisterende tilbudet.

 • 29.11.2017
  Feil i nyhetsoppslag om ambulanseberedskap

  GD har i flere artikler om ambulanseberedskapen i Nord-Gudbrandsdalen framsatt faktafeil.

 • 16.11.2017
  Endring av kodepraksis innen rehabilitering

  Avregningsutvalget har konkludert med at Sykehuset Innlandet må endre sin kodepraksis for kompleks rehabilitering, men oppfordrer Helsedirektoratet til å presisere de faglige kriteriene i ISF-regelverket.

 • 15.11.2017
  Arbeidet med overføring av SI Kongsvinger i gang

  Sykehuset på Kongsvinger, med tilhørende opptaksområde, overføres fra 1. januar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Dette innebærer en overføring av det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkning...

 • 07.11.2017
  Godt i gang med opplæring

  21. oktober 2017 går Sykehuset Innlandet over til regional standard for elektronisk pasientjournal.

 • 07.11.2017
  Bedre planlegging gir mer til behandling

  Takket være mer bruk av kollektivtrafikk, fere pasienter i samme drosje og god samordning av pasientenes hjemreise har Sykehuset Innlandet spart over 20 millioner kroner så langt i år.

 • 07.11.2017
  Flere får dagkirurgi

  Dagkirurgisk aktivitet har ligget på et jevnt høyt nvå i Sykehuset Innlandet. I 2017 ser det ut til å bli en økning.

 • 03.11.2017
  Samlet i felles intensivavdeling

  I september ble avdeling for medisinsk overvåkning og avdeling for intensiv på Elverum slått sammen til en felles avdeling. Med det er en over ti år lang prosess ved sykehusene i Innlandet avsluttet.

 • 02.11.2017
  Ideelt for postbariatrisk virksomhet

  SI Tynset etablerer fra 1. oktober tilbud om postbariatriske inngrep. Jan Kåre Frøyen tiltrer da som avdelingsoverlege.

 • 26.10.2017
  Bedre behandling av føflekkreft

  I tråd med nasjonale retningslinjer er det i Sykehuset Innlandet nå innført undersøkelse av vaktpostlymfeknute, altså lymfeknuten nærmest føflekken med kreft, i diagnostisering av maligne melanomer. Undersøkelsen utføres ved plastikkirurgis...

 • 26.10.2017
  Leder:

  Et paradigmeskifte er et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde. Et eksempel på et paradigmeskifte er det heliosentriske verdensbildet slik det ble formulert av Nikolaus Kopernikus og lagt fram på n...

 • 24.10.2017
  Bedre individuell kreftbehandling

  Overlege Bjørg Sjøblom disputerer fredag 27. oktober for sin doktorgrad om hvilken betydning skjelettmuskulatur har for overlevelse og bivirkninger av cellegiftbehandling. Sjøblom er overlege i onkologi på Avdeling for kreftbehandling ved O...

 • 20.10.2017
  Endrer kodebruk innen rehabilitering

  Sykehuset Innlandet endrer sin kodepraksis etter at Helsedirektoratets avregningsutvalg har gått igjennom registrering av opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst.

 • 20.10.2017
  Styret vil ha Mjøssykehus

  Styret ga 20. oktober sin tilslutning til et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Vedtaket var enstemmig.

 • 13.10.2017
  Mjøssykehus for hele Innlandet

  Administrerende direktør i SI, Alice Beathe Andersgaard, anbefaler i sin innstilling til styret å samle spesialiserte tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt sykehus ved Mjøsbrua.

 • 13.10.2017
  Sterk fortelling om åpenhet og tillit

  – At legen innrømmet feilen, gjorde sorgen lettere å bære. Det sier Birgit Afseth Holen, som sammen med sin mann Olav Skjelsvold mistet datteren Solveig etter en feil under fødselen i 2013.

 • 06.10.2017
  Samarbeider om doktorgradsutdanning

  Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet (HINN) har inngått en avtale om å jobbe for å få på plass et nytt doktorgradsprogram i Innlandet.

 • 02.10.2017
  Ny ledelse ved SI Kongsvinger

  Dagny Sjaatil har valgt å trekke seg tilbake fra divisjonsdirektørstillingen ved SI Kongsvinger. Hege Gjessing tar over som konstituert divisjonsdirektør fra 10. oktober.

 • 26.09.2017
  Med rumpa i rampelyset

  – Ylva Sahlin er min anale gudinne! Det har skuespiller og komiker Sigrid Bonde Tusvik grundig slått fast i flere medier denne høsten. I podkasten Tusvik og Tønne, har hun og programlederkollega Lisa Tønne gitt lytterne et ufiltrert innblik...

 • 19.05.2017
  Hjelp til å velge

  Når du henvises til undersøkelse eller behandling på sykehus, har du rett til å velge behandlingssted. Ønsker du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av en pasientrådgiver!

 • 12.12.2016
  Konstituert fagdirektør

  Benedicte Thorsen-Dahl er konstituert i stillingen som fagdirektør i Sykehuset Innlandet etter Toril Kolås.

 • 07.09.2016
  Stort investeringsbehov i dagens sykehusstruktur

  En fersk rapport viser at det må investeres om lag 10,4 milliarder kroner dersom dagens sykehusstruktur skal gi mulighet for forsvarlig sykehusdrift fram til 2040. Beregningene gir Sykehuset Innlandet et sammenligningsgrunnlag når aktuelle...Aktuelt for presse og media

Offentlig journal

Offentlig journal

Styresaker

Styresaker

SI Magasinet

SI Magasinet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.