HELSENORGE

Media

Pressetelefon: 62 33 33 33 
kommunikasjon@sykehuset-innlandet.no

 

  • Alle henvendelser fra mediene kan rettes til ​Sykehuset Innlandets kommunikasjonsavdeling.
  • Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i kontortiden (klokka 08.00-16.00).
  • Vi legger til rette for videre kontakt med ledere og fagpersoner i sykehuset. Dette er viktig for å sikre at informasjonen som går ut er oppdatert og korrekt.
  • Merk at alle andre henvendelser enn mediehenvendelser må sendes til postmottak@sykehuset-innlandet.no.


Pressevakter


Line Fuglehaug
E-post: Line.Fuglehaug@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 970 65 959

Anette Løberg
E-post: Anette.Loberg@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 909 15 417

Frank Roar Byenstuen
E-post: Frank.Roar.Byenstuen@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 913 18 685

Nyheter

Fant du det du lette etter?