Media

 

Pressetelefon:

62 33 33 33

 

Sykehuset Innlandets kommunikasjonsavdeling håndterer henvendelser fra media knyttet til aktuelle saker og hendelser. Tjenesten er bemannet hele døgnet.

Vi legger til rette for videre kontakt med ledere og fagpersoner i sykehuset. Dette er viktig for å sikre at informasjonen som går ut er oppdatert og korrekt.

 

Pressetelefonen betjenes av

Line Fuglehaug
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 970 65 959

Frank Roar Byenstuen
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 913 18 685

Herman Stadshaug
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 957 89 406

Astrid Bugge Mjærum
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 920 68 751

Nyheter

 • 14.12.2018
  Kan genene avsløre Alzheimer sykdom?

  Kan en enkel blodprøve påvise Alzheimer sykdom tidlig i sykdomsforløpet? Det skal forskere i Sykehuset Innlandet forsøke å finne ut av.

 • 12.12.2018
  Krevende, men håndterbar økonomisk situasjon

  Sykehuset Innlandet har en krevende driftsmessig og økonomisk situasjon og dette har også preget årets budsjettprosess. Det har likevel vært arbeidet godt med utfordringen i alle divisjoner og avdelinger, og budsjettet legges nå fram for styret. 

 • 12.12.2018
  På godfot med fottøyet

  I Sykehuset Innlandet vandres det uendelig mange skritt, døgnet rundt, hele året. Det stilles strenge krav til hygiene og arbeidsantrekk, men hva med skotøyet?

 • 11.12.2018
  Randi Brendbekken disputerer

  Seksjonsoverlege ved avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering på Ottestad, Randi Brendbekken, disputerer 11. desember for sin doktorgrad.

 • 29.11.2018
  Benedicte Thorsen-Dahl blir ny direktør for psykisk helsevern

  Benedicte Thorsen-Dahl er ansatt som ny direktør for divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet. Hun tiltrer 1. januar.

 • 23.11.2018
  15 millioner til forskning på FACT

  Forskningsrådet har tildelt 15 millioner kroner for å undersøke hvordan FACT-team kan tilpasses og implementeres i Norge. Prosjektet ledes av Anne Landheim, forskningsleder ved NKROP.

 • 20.11.2018
  Hanna Lovise Sargénius disputerer

  Stipendiat Hanna Lovise Sargénius ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom på Sanderud forsvarer 23. november sin doktorgradsavhandling om mental kapasitet hos pasienter med sykelig overvekt.

 • 13.11.2018
  På topp i behandling av barnediabetes

  I en stor undersøkelse om behandling av barn med diabetes og barnets pårørende kommer Sykehuset Innlandet svært godt ut.

 • 05.11.2018
  Åpner spesialistsenter på Hadeland

  Sykehuset Innlandet etablerer flere polikliniske tjenester og røntgentilbud til befolkningen på Hadeland. Etableringen av et lokalt spesialistsenter gjør at flere pasienter kan få undersøkelser og behandling lokalt, framfor å måtte reise til sykehus.

 • 19.10.2018
  Vedtok nye omstillingstiltak

  Styret i Sykehuset vedtok 19. oktober ytterligere tiltak for å tilpasse driften til foretakets økonomiske rammer. Ved utgangen av september er resultatet 133,7 millioner kroner etter budsjett.

 • 16.10.2018
  Martin Aasbrenn disputerer

  Lege ved sykehuset på Gjøvik, Martin Aasbrenn, disputerer 19. oktober for sin doktorgrad om irritabel tarm-syndrom blant pasienter med sykelig overvekt.

 • 15.10.2018
  Mer samordning og bedret ressursutnyttelse

  Sykehuset Innlandet foreslår flere endringer for å tilpasse driften til den faglige og økonomiske utviklingen i foretaket. Pasienttilbudet skal fortsatt være godt.

 • 11.10.2018
  Nasjonal helseøvelse

  I oktober og november 2018 er Norge vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture. Øvelsen vil i hovedsak pågå i Oppland, Hedmark, Trøndelag og Møre og Romsdal.

 • 25.09.2018
  Første nordmann med ny eksamen i endokrinologi

  Overlege Saleh Hessen ved medisinsk avdeling på Hamar kan som eneste nordmann skilte med europeisk eksamen i endokrinologi.

 • 21.09.2018
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå ønsker helseminister Bent Høie økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonel...

 • 18.04.2018
  Avlyser videre innføring av radiologiløsning

  Helse Sør-Øst RHF har avlyst videre innføring av felles radiologiløsning for regionen. Bakgrunnen er de utfordringene som har oppstått ved innføring av systemet i Sykehuset Innlandet.

 • 17.04.2018
  Anne Vifladt disputerer

  Sykepleier og universitetslektor Anne Vifladt disputerer ved NTNU for sitt doktorgradsarbeid om hva som påvirker helsepersonells oppfatning av pasientsikkerhetskulturen.

 • 09.04.2018
  Vil styrke lokale spesialisthelsetjenester

  En arbeidsgruppe med representanter fra sykehus, brukere, fagpersoner og kommuner foreslår en rekke tiltak for å videreutvikle tilbudet ved Valdres lokalmedisinske senter. Det skal gi flere pasienter tilgang til spesialistkompetanse uten å...

 • 22.03.2018
  Styrker røntgentilbud på Otta i påsken

  Sykehuset Innlandet utvider det radiologiske tilbudet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter i påsken. Det gjør at flere pasienter kan få røntgenundersøkelse uten en lengre sykehusreise.

 • 08.03.2018
  I normal drift etter norovirus

  Den medisinske sengeposten ved SI Gjøvik der det var påvist smittsom omgangssyke (norovirus) er tilbake i normal drift.

 • 07.02.2018
  Hedret av kongen

  Professor Geir Selbæk ved alderspykiatrisk forskningssenter på Sanderud er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2018. Prisen ble overrakt av Hans Majestet Kongen.

 • 21.12.2017
  Perspektivkonferanse om framtidig målbilde

  Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 2018 vil omhandle flere hovedområder i sykehusets framtidige målbilde. Samhandling, desentralisering, prehospitale tjenester og spesialisert pasientbehandling blir alle viktige tema når fagfolk og p...

 • 20.12.2017
  Investerer i nye tjenester på Hadeland

  Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i dag å investere 6,1 millioner kroner til utvikling av flere spesialisthelsetjenester på Hadeland. – Desentralisering av flere tjenester er en viktig del av vårt framtidige målbilde, sier Alice Beathe An...

 • 19.12.2017
  #metoo på dagsorden

  – Sykehuset Innlandet er en stor arbeidsplass med rundt 10.000 ansatte. Det er ingen grunn til å tro at seksuell trakassering og maktmisbruk ikke forekommer like ofte hos oss som på andre arbeidsplasser. Trolig er det underrapportering av s...

 • 18.12.2017
  Irene Dahl Andersen til Perspektivkonferansen

  Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen ved Sykehuset Østfold kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 20. januar. Hun vil fortelle politikerne i Innlandet om erfaringene med å samle somatikk og psykisk helsevern i det...

 • 08.12.2017
  Ser på pasientforløp i Utviklingsplan

  Sykehuset Innlandet skal beskrive utviklingen av pasientens helsetjeneste på vei mot en ny sykehusstruktur. 80 representanter fra kommuner, utdanningsinstitusjoner, fagforeninger, brukerutvalg, behandlingssteder og ulike fagmiljøer var med...

 • 07.12.2017
  Anbefaler nye tilbud og utvidelse av tjenester ved NGLMS

  Arbeidsgruppen som har sett på utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) anbefaler å opprette en rekke nye tilbud samtidig som de vil utvide det eksisterende tilbudet.

 • 29.11.2017
  Feil i nyhetsoppslag om ambulanseberedskap

  GD har i flere artikler om ambulanseberedskapen i Nord-Gudbrandsdalen framsatt faktafeil.

 • 16.11.2017
  Endring av kodepraksis innen rehabilitering

  Avregningsutvalget har konkludert med at Sykehuset Innlandet må endre sin kodepraksis for kompleks rehabilitering, men oppfordrer Helsedirektoratet til å presisere de faglige kriteriene i ISF-regelverket.

 • 15.11.2017
  Arbeidet med overføring av SI Kongsvinger i gang

  Sykehuset på Kongsvinger, med tilhørende opptaksområde, overføres fra 1. januar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Dette innebærer en overføring av det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkning...

 • 24.10.2017
  Bedre individuell kreftbehandling

  Overlege Bjørg Sjøblom disputerer fredag 27. oktober for sin doktorgrad om hvilken betydning skjelettmuskulatur har for overlevelse og bivirkninger av cellegiftbehandling. Sjøblom er overlege i onkologi på Avdeling for kreftbehandling ved O...

 • 20.10.2017
  Endrer kodebruk innen rehabilitering

  Sykehuset Innlandet endrer sin kodepraksis etter at Helsedirektoratets avregningsutvalg har gått igjennom registrering av opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst.

 • 20.10.2017
  Styret vil ha Mjøssykehus

  Styret ga 20. oktober sin tilslutning til et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Vedtaket var enstemmig.

 • 13.10.2017
  Mjøssykehus for hele Innlandet

  Administrerende direktør i SI, Alice Beathe Andersgaard, anbefaler i sin innstilling til styret å samle spesialiserte tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt sykehus ved Mjøsbrua.

 • 13.10.2017
  Sterk fortelling om åpenhet og tillit

  – At legen innrømmet feilen, gjorde sorgen lettere å bære. Det sier Birgit Afseth Holen, som sammen med sin mann Olav Skjelsvold mistet datteren Solveig etter en feil under fødselen i 2013.

 • 06.10.2017
  Samarbeider om doktorgradsutdanning

  Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet (HINN) har inngått en avtale om å jobbe for å få på plass et nytt doktorgradsprogram i Innlandet.

 • 02.10.2017
  Ny ledelse ved SI Kongsvinger

  Dagny Sjaatil har valgt å trekke seg tilbake fra divisjonsdirektørstillingen ved SI Kongsvinger. Hege Gjessing tar over som konstituert divisjonsdirektør fra 10. oktober.

 • 26.09.2017
  Med rumpa i rampelyset

  – Ylva Sahlin er min anale gudinne! Det har skuespiller og komiker Sigrid Bonde Tusvik grundig slått fast i flere medier denne høsten. I podkasten Tusvik og Tønne, har hun og programlederkollega Lisa Tønne gitt lytterne et ufiltrert innblik...

 • 19.05.2017
  Hjelp til å velge

  Når du henvises til undersøkelse eller behandling på sykehus, har du rett til å velge behandlingssted. Ønsker du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av en pasientrådgiver!

 • 12.12.2016
  Konstituert fagdirektør

  Benedicte Thorsen-Dahl er konstituert i stillingen som fagdirektør i Sykehuset Innlandet etter Toril Kolås.

 • 07.09.2016
  Stort investeringsbehov i dagens sykehusstruktur

  En fersk rapport viser at det må investeres om lag 10,4 milliarder kroner dersom dagens sykehusstruktur skal gi mulighet for forsvarlig sykehusdrift fram til 2040. Beregningene gir Sykehuset Innlandet et sammenligningsgrunnlag når aktuelle...Aktuelt for presse og media

Offentlig journal

Offentlig journal

Styresaker

Styresaker

SI Magasinet

SI Magasinet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.