HELSENORGE

Grønn beredskap ved tre sykehus

Sykehusene på Gjøvik, Elverum og Hamar har gått tilbake til grønn beredskap.

Det er for tiden stor pågang av pasienter til sykehusene i Innlandet. 

Ved sykehusene på Gjøvik, Elverum og Hamar har pågangen de siste døgnene vært så stor at sykehusene har valgt å gå tilbake til grønn beredskap. Gjøvik hevet beredskapsnivået onsdag 11. januar og Elverum og Hamar torsdag 12. januar. 

I Sykehuset Innlandet er det generelt utfordringer med kapasitet som følge av en kombinasjon av økt antall pasienter og høyt korttidsfravær blant ansatte. 

Bakgrunnen for at sykehusene har valgt å gå i grønn beredskap er overbelegg ved flere sengeposter og utfordringer med å dekke opp vakter på enkelte avdelinger. 

Det iverksettes flere tiltak for å bedre situasjonen.