HELSENORGE

Ingen av sykehusene i beredskap

Alle sykehusene i Innlandet er nå ute av beredskap. 

​Det har i perioder  vært grønn beredskap ved flere av sykehusene siden før jul som følge av stor pågang av pasienter og  høyt kortidsfravær blant ansatte. 

Alle sykehusene i Innlandet er nå tilbake i en normal driftssituasjon.