HELSENORGE

Tett på Tynsetstudentene

Det tredje kullet med sykepleierstudenter på Tynset er i gang. Tre sykepleiere med deltidsstillinger som høgskolelærere sørger for tett oppfølging av de desentraliserte studiene. 

​Høgskolen i Innlandet etablerte for tre år siden tilbud om å ta bachelorgrad i sykepleie på deltid over fire år på Tynset. Teoriforelesningene gjennomføres i hovedsak som videooverføring fra høgskolens ordinære studiested på Elverum, mens praktiske øvelser gjøres på den lokale øvingsposten på Tynset.

Lærere og veiledere
Lærere og veiledere

Sykepleierne Cathrine Weling-Larsen, Maren Wien Killingmo og Margrete Sundberg Rusten har deltidsstillinger i Sykehuset Innlandet og ved Høgskolen i Innlandet.

Cathrine Weling-Larsen, Maren Wien Killingmo og Margrete Sundberg Rusten har deltidsstillinger i Sykehuset Innlandet og ved Høgskolen i Innlandet.

– Vi møter studentene på samlinger hvor de får både teori og praktiske øvelser, samt at vi følger de opp da de er ute i sin praksis på sykehus og i kommunene. Jeg tror det er gunstig i begge roller at vi er tett på studentene. Vi blir godt kjent når vi følger dem som både lærere og øvingsveiledere, sier operasjonssykepleier og høgskolelektor Margrete Sundberg Rusten.

– ​Godt samarbeid

Deltidsstudiet er samlingsbasert og tilrettelagt for de som vil kombinere sykepleierstudier med en yrkeshverdag. Det tiltrekker seg studenter fra flere deler av landet, i tillegg til en kvote av lokale studenter fra Fjellregionen. Studiet har kapasitet til 30 nye studenter hvert år.

I likhet med de som følger det ordinære, treårige studieprogrammet på Elverum, gjennomfører Tynsetstudentene 50 ukers praksis ved ett av sykehusene i Innlandet og i kommunehelsetjenesten.
– Et godt samarbeid mellom høgskole, sykehus og kommuner bidrar til at denne ordningen fungerer godt, sier Sundberg Rusten.