HELSENORGE

Foretakstillitsvalgte

Mange fagforeninger er representert i Sykehuset Innlandet. Organisasjonenes foretakstillitsvalgte er frikjøpt i ulik grad. Nedenfor finner du en oversikt over alle foretakstillitsvalgte i sykehuset.


 

Akademikerne

Econa
Jan Steinar Venstad

Den norske legeforening / Den norske overlegeforening
Stein Helge Tingvoll

Yngre legers forening
Arne Magnus Krokeide

Norsk lektorlag​​
Anne Lise Opdahl

Norsk psykologforening
Alice Christine Jensen​

Samfunnsviterne
Kostas Vilimas

Samfunnsøkonomene 
Jan Steinar Venstad

Tekna
Else Marie Huuse-Røneid

LO

EL- og IT-forbundet​
Aage Haagenrud

Fagforbundet
Wenche Hansen

Fellesorganisasjonen​
Andreas Feiring

SAN

Den norske jordmorforening​
Nina H​elena Jeanette Flugsrud

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Sveinung Longva Vatnehol

UNIO

Akademikerforbundet
Rune Leistad Amundsen

Det norske maskinistforbund​
Gunnar Lia

Forskerforbundet​
Solveig Ligaarden

Norsk ergoterapeutforbund
Toril Smaaberg

Norsk fysioterapiforbund
Maria Van My Nguyen Giebels

Norsk radiografforbund​
Monica Eggen Torvik

Norsk sykepleierforbund
Marianne Nielsen

Presteforeningen
Margit Husevåg

Utdanningsforbundet
Rønnaug Neraasen

YS

Delta
Marianne Frantzen

Parat
Tone Strandvik

Fant du det du lette etter?