HELSENORGE
Helsepersonell i munter passiar ved en skranke på sykehuset, illustrasjonsbilde

Jobb i Sykehuset Innlandet

Som et av landets største helseforetak med om lag 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, har vi Innlandets største kompetansemiljø. Vi har alltid behov for dyktige og motiverte fagfolk, spesielt innen det helsefaglige området, men også innenfor mange andre viktige fagområder.


Søk jobb ved sykehuset

Hvordan søke jobb? 

Alle som søker jobb i Sykehuset Innlandet må registrere CV og søknad via jobbportalen Webcruiter. Ved registrering mottar du et brukernavn og et passord. Etter at du har registrert din CV kan du søke på flere stillinger.

Åpen søknad

Vi har dessverre ikke anledning til å behandle søknader som ikke er knyttet til utlyste stillinger. Vi anbefaler deg derfor å se oversikt over ledige stillinger og søke direkte på stillinger som kan være av interesse for deg. I Webcruiter kan du bestille abonnementsvarsel på aktuelle stillinger eller fagområder du ønsker å bli varslet om.

Tips når du søker stilling:

  • Registrer utdanning, arbeidserfaring og eventuelle autorisasjoner i CV
  • Svar på det stillingsutlysningen spør etter 
  • Legg gjerne med vedlegg som attester og vitnemål

Søknad unntatt offentlighet

Søknad som bes unntatt offentlighet må vedlegges en utfyllende begrunnelse, jamfør offentleglova § 25. Sykehuset Innlandet vurderer om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Dersom begrunnelsen ikke kan godkjennes, vil søker bli informert om dette.​

Arbeid under pandemien

Under koronapandemien kan studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren tjene over inntektsgrensen uten å tape stipend, og pensjonister kan jobbe uten å tape pensjon​.​

Unntak for inntektsgrense for studenter med arbeid i helsesektoren (lanekassen.no)

​​Pensjonister kan jobbe under koronakrisen uten å tape pensjon (klp.no)​​​

Applicant from abroad?

Information in English for wo​​​rkers from abroad

​​

Sykehuset som arbeidssted

Nyansatt

Det er viktig for oss i Sykehuset Innlandet at våre medarbeidere føler seg godt ivaretatt ved oppstart og settes raskt inn i jobben.

Vi søker derfor å gi deg som medarbeider rask opplæring i de ulike verktøy som er viktig for at du skal få utført oppgavene dine, samt å gi nødvendig kjennskap til den daglige driften i avdelingen.

Deler av opplæringen kan være obligatorisk, mens noe kan være etter eget ønske og behov. Det er nærmeste leder som definerer hvilke deler av opplæringen som er obligatorisk.

Arbeidsreglement for Sykehuset Innlandet HF

Pensjon og forsikring

Forsikring

Medarbeidere er forsikret gjennom forsikringsordninger som er felles for Helse Sør-Øst. Forsikringene dekker både gruppelivsforsikring og andre personforsikringer.

Som ansatt i Sykehuset Innlandet finner du mer informasjon om gjeldende personforsikringer på sykehusets intranett.

Pensjon

Ansatte i Sykehuset Innlandet har obligatorisk medlemskap i KLP.

Les mer om pensjon (klp.no)

Ansattbolig

Alle ansatte i Sykehuset Innlandet har mulighet til å søke om leie av bolig i en begrenset periode. Vi har rundt 640​ utleieenheter lokalisert i Elverum, Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Tynset.

Les mer om ansattboliger

SI aktiv

Aktivitets- og bedriftsidrettslagene i Sykehuset Innlandet har et stort utvalg av aktiviteter og idretter. SI aktiv skal være et overordnet og samlende organ for å utfylle de lokale aktivitets- og bedriftsidrettslagene.

Målet er å inspirere, samordne og bistå de lokale lagene. I tillegg skal SI aktiv være organisator for større og samlende aktiviteter.

Les mer om SI aktiv

​ 

Fant du det du lette etter?