HELSENORGE

Leverandørkontakt

Samarbeid med leverandører er et viktig bidrag for å gi pasienter forsvarlig og riktig behandling. Samarbeidet skal være motivert ut fra kunnskap og kompetanse som skal komme pasientene til gode, og skje på en slik måte at verken pasienten eller samfunnet kan trekke sykehusets uavhengighet, integritet eller medisinske vurderinger i tvil.

Kontaktpersoner for leverandører

Leverandører som ønsker å komme i kontakt med ulike fagmiljøer i Sykehuset Innlandet, herunder formidle invitasjoner til kurs, konferanser, kongresser og lignende, må sørge for at henvendelsen skjer skriftlig og er adressert til virksomhetens ledere.

Oversikt over kontaktpersoner for leverandører


Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt

I samarbeidet med leverandører legger vi etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt til grunn, sammen med samarbeidsavtaler med Legemiddelindustrien (LMI) fra 2006 og Leverandører for helse-Norge (LFH) fra 2011.

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-ØstSamhandlingsavtaler med Legemiddelindustrien (LMI) og Leverandører for helse-Norge (LFH)


Mer om samarbeid mellom leverandører og helsetjenesten

Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har utarbeidet flere dokumenter, avtaler og retningslinjer for å sikre et godt samarbeid mellom leverandører og helsetjenesten. Sykehuset Innlandets virksomhet slutter seg til disse.

Les mer om samarbeid, innkjøp og leverandørkontakt i helsetjenesten (helse-sorost.no)Fant du det du lette etter?