HELSENORGE

Styret i Sykehuset Innlandet

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering. 

Om styremøtene

  • Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper.
  • Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt.
  • Saksliste og saksdokumenter gjøres offentlig i forkant av møtene.
  • Saksdokumenter graderes vedrørende offentlighet i henhold til felles mal for Helse Sør-Øst.
  • Møteprotokoll/referat legges ut så snart som mulig etter styremøte.


Se oversikt over møtedokumenter og protokoller i 2022

Styremedlemmer

Styreleder
Toril B. Ressem

Nestleder 
Torbjørn Almlid 

Medlemmer
Halfdan Aas
Irene Dahl Andersen
Iselin Vistekleiven
Ivar Gladhaug
Torunn Aass Taralrud

Valgt av og blant de ansatte
Øistein Hovde
Torleiv Svendsen
Marianne Nielsen
Per Hillestad Christensen

I tillegg er to representanter for Brukerutvalget observatører på styremøtene.Fant du det du lette etter?