HELSENORGE

Styredokumenter 2018

Oversikt over styremøter og -dokumenter i 2018.

Styremøte 30.01.2018


001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdf001-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdfpdf132778
002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018.pdf002-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.01.2018.pdfpdf112877
003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf003-2018 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdfpdf167068
003-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/003-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdf003-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport desember 2017 og foreløpig årsresultat 2017.pdfpdf1453674
004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035.pdf004-2018 Status for Utviklingsplan 2018-2035.pdfpdf127249
004-2018 Vedlegg 01 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/004-2018 Vedlegg 01 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf004-2018 Vedlegg 01 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfpdf452359
005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern.pdf005-2018 Informasjonssikkerhet og personvern.pdfpdf112684
005-2018 Vedlegg 01 Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/005-2018 Vedlegg 01 Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.pdf005-2018 Vedlegg 01 Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.pdfpdf2077996
006-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/006-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf006-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfpdf45355
006-2018 Vedlegg 01 Kløverhagen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/006-2018 Vedlegg 01 Kløverhagen.pdf006-2018 Vedlegg 01 Kløverhagen.pdfpdf299229
007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf007-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf55976
007-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017 - forkortet versjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017 - forkortet versjon.pdf007-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport 2017 - forkortet versjon.pdfpdf513091
007-2018 Vedlegg 01A Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 14.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Vedlegg 01A Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 14.12.2017.pdf007-2018 Vedlegg 01A Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 14.12.2017.pdfpdf188639
007-2018 Vedlegg 02A Meld. St. 6 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Vedlegg 02A Meld. St. 6 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2017.pdf007-2018 Vedlegg 02A Meld. St. 6 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2017.pdfpdf3499468
007-2018 Vedlegg 02B Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Vedlegg 02B Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdf007-2018 Vedlegg 02B Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdfpdf947057
007-2018 Vedlegg 03A Status endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Vedlegg 03A Status endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf007-2018 Vedlegg 03A Status endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdfpdf116955
007-2018 Vedlegg 03B Radiologisystemet RIS PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Vedlegg 03B Radiologisystemet RIS PACS.pdf007-2018 Vedlegg 03B Radiologisystemet RIS PACS.pdfpdf97815
007-2018 Vedlegg 03C Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Vedlegg 03C Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr.pdf007-2018 Vedlegg 03C Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr.pdfpdf164941
007-2018 Vedlegg 03D Utrulling av nytt ERP-system.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Vedlegg 03D Utrulling av nytt ERP-system.pdf007-2018 Vedlegg 03D Utrulling av nytt ERP-system.pdfpdf122854
007-2018 Vedlegg 03E Dataangrep i Helse Sør-Øst - bakgrunn og status.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Vedlegg 03E Dataangrep i Helse Sør-Øst - bakgrunn og status.pdf007-2018 Vedlegg 03E Dataangrep i Helse Sør-Øst - bakgrunn og status.pdfpdf116908
007-2018 Vedlegg 04 Notat om forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Vedlegg 04 Notat om forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf007-2018 Vedlegg 04 Notat om forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfpdf61153
007-2018 Vedlegg 04A Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Vedlegg 04A Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf007-2018 Vedlegg 04A Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfpdf150012
007-2018 Vedlegg 04B Svar på forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-01/007-2018 Vedlegg 04B Svar på forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf007-2018 Vedlegg 04B Svar på forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfpdf1829017

Les ​​ogs​å: 

Pr​otokoll fra styremøte 30.01.2018 (PDF)

Styremøte 22.02.2018

010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.0118.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.0118.pdf010-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.0118.pdfpdf107344
011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.18.pdf011-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.02.18.pdfpdf164924
012-2018 Vedlegg 01 Årlig melding 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/012-2018 Vedlegg 01 Årlig melding 2017.pdf012-2018 Vedlegg 01 Årlig melding 2017.pdfpdf2171428
012-2018 Årlig melding 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/012-2018 Årlig melding 2017.pdf012-2018 Årlig melding 2017.pdfpdf58406
013-2018 Månedsrapport januar 2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2019-02/013-2019/013-2018 Månedsrapport januar 2019.pdf013-2018 Månedsrapport januar 2019.pdfpdf140604
013-2018 Oppdrag og bestillerdokument 2018 for SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/013-2018 Oppdrag og bestillerdokument 2018 for SI.pdf013-2018 Oppdrag og bestillerdokument 2018 for SI.pdfpdf130682
013-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2019-02/013-2019/013-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2019.pdf013-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2019.pdfpdf1955442
013-2018 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/013-2018 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Innlandet HF.pdf013-2018 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuset Innlandet HF.pdfpdf789569
013-2018 Vedlegg 02 Foretaksprotokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/013-2018 Vedlegg 02 Foretaksprotokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf013-2018 Vedlegg 02 Foretaksprotokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdfpdf123288
014-2018 Månedsrapport etter januar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/014-2018 Månedsrapport etter januar 2018.pdf014-2018 Månedsrapport etter januar 2018.pdfpdf90195
014-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/014-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2018.pdf014-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport januar 2018.pdfpdf1088255
015-2018 Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/015-2018 Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035.pdf015-2018 Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035.pdfpdf71967
016-2018 Status tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/016-2018 Status tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for 2018.pdf016-2018 Status tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for 2018.pdfpdf141194
016-2018 Vedlegg 01 Status tilsyn 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/016-2018 Vedlegg 01 Status tilsyn 2017.pdf016-2018 Vedlegg 01 Status tilsyn 2017.pdfpdf64702
016-2018 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/016-2018 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2017.pdf016-2018 Vedlegg 02 Status interne revisjoner 2017.pdfpdf78846
017-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/017-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf017-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfpdf43113
017-2018 Vedlegg 01 Brev fra ordfører i Vang kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/017-2018 Vedlegg 01 Brev fra ordfører i Vang kommune.pdf017-2018 Vedlegg 01 Brev fra ordfører i Vang kommune.pdfpdf55871
018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf018-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf47664
018-2018 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 01.02.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/018-2018 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 01.02.18.pdf018-2018 Vedlegg 01a Foreløpig protokoll styremøte HSØ 01.02.18.pdfpdf180029
018-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/018-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.pdf018-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.pdfpdf98957
018-2018 Vedlegg 02b Status RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/018-2018 Vedlegg 02b Status RIS-PACS.pdf018-2018 Vedlegg 02b Status RIS-PACS.pdfpdf125851
018-2018 Vedlegg 02c Årsrapport og årlig melding for Ungdomsrådene og Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/018-2018 Vedlegg 02c Årsrapport og årlig melding for Ungdomsrådene og Brukerutvalget.pdf018-2018 Vedlegg 02c Årsrapport og årlig melding for Ungdomsrådene og Brukerutvalget.pdfpdf153315
018-2018 Vedlegg 02d Sivilt-militært samarbeid og nasjonal helseberedskapsøvelsen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/018-2018 Vedlegg 02d Sivilt-militært samarbeid og nasjonal helseberedskapsøvelsen.pdf018-2018 Vedlegg 02d Sivilt-militært samarbeid og nasjonal helseberedskapsøvelsen.pdfpdf94163
018-2018 Vedlegg 02e Info. om pasientreiser - beboere Vang kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/018-2018 Vedlegg 02e Info. om pasientreiser - beboere Vang kommune.pdf018-2018 Vedlegg 02e Info. om pasientreiser - beboere Vang kommune.pdfpdf105891
018-2018 Vedlegg 02f Status og utvikling dataangrep.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/018-2018 Vedlegg 02f Status og utvikling dataangrep.pdf018-2018 Vedlegg 02f Status og utvikling dataangrep.pdfpdf92082
018-2018 Vedlegg 02g DSB - Vedrørende forhåndsvarselet om vedtak om tvangsmulkt.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/018-2018 Vedlegg 02g DSB - Vedrørende forhåndsvarselet om vedtak om tvangsmulkt.pdf018-2018 Vedlegg 02g DSB - Vedrørende forhåndsvarselet om vedtak om tvangsmulkt.pdfpdf173765
018-2018 Vedlegg 02g Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/018-2018 Vedlegg 02g Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdf018-2018 Vedlegg 02g Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt fra DSB.pdfpdf70486
018-2018 Vedlegg Ledelsesrapport - HSØ 01.12.2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-02/018-2018 Vedlegg Ledelsesrapport - HSØ 01.12.2017.pdf018-2018 Vedlegg Ledelsesrapport - HSØ 01.12.2017.pdfpdf547415

Les også: 

Protokoll fra styremøte 22.02.2018 (PDF)

Styremøte 18.03.2018

020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.18.pdf020-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.18.pdfpdf108961
021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.18.pdf021-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 07.03.18.pdfpdf120457
022-2018 Månedsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/022-2018 Månedsrapport februar 2018.pdf022-2018 Månedsrapport februar 2018.pdfpdf82186
022-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/022-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2018.pdf022-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport februar 2018.pdfpdf1253720
023-2018 Oppfølging budsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/023-2018 Oppfølging budsjett 2018.pdf023-2018 Oppfølging budsjett 2018.pdfpdf230387
024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdf024-2018 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfpdf195096
024-2018 Vedlegg 03 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/024-2018 Vedlegg 03 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdf024-2018 Vedlegg 03 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse.pdfpdf47657
024-2018 Vedlegg 04 Arbeidsavtale AD.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/024-2018 Vedlegg 04 Arbeidsavtale AD.pdf024-2018 Vedlegg 04 Arbeidsavtale AD.pdfpdf1478587
025-2018 Vedlegg 01 Årsrapport 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/025-2018 Vedlegg 01 Årsrapport 2017.pdf025-2018 Vedlegg 01 Årsrapport 2017.pdfpdf5947017
025-2018 Vedlegg 02 Handlingsplan etter interimsrevisjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/025-2018 Vedlegg 02 Handlingsplan etter interimsrevisjon.pdf025-2018 Vedlegg 02 Handlingsplan etter interimsrevisjon.pdfpdf33378
025-2018 Vedlegg 03 Oppsummering interimrevisjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/025-2018 Vedlegg 03 Oppsummering interimrevisjon.pdf025-2018 Vedlegg 03 Oppsummering interimrevisjon.pdfpdf224090
025-2018-01 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/025-2018-01 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse.pdf025-2018-01 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse.pdfpdf64796
026-2018 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/026-2018 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdf026-2018 Organisering, ledelse, kompetanse og ressursser.pdfpdf170911
026-2018 Vedlegg 01 Aldersfordeling legekategorier.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/026-2018 Vedlegg 01 Aldersfordeling legekategorier.pdf026-2018 Vedlegg 01 Aldersfordeling legekategorier.pdfpdf191133
026-2018 Vedlegg 02 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/026-2018 Vedlegg 02 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdf026-2018 Vedlegg 02 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier.pdfpdf444268
027-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/027-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf027-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfpdf41919
028-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/028-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf028-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf46191
028-2018 Vedlegg 01a 2018 Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/028-2018 Vedlegg 01a 2018 Ledelsesrapport.pdf028-2018 Vedlegg 01a 2018 Ledelsesrapport.pdfpdf543565
028-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.03.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/028-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.03.18.pdf028-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 08.03.18.pdfpdf121994
028-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilh. for Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/028-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilh. for Kongsvingerregionen.pdf028-2018 Vedlegg 02a Status endret foretakstilh. for Kongsvingerregionen.pdfpdf109650
028-2018 Vedlegg 02b Status radiologisystemet RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-03/028-2018 Vedlegg 02b Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf028-2018 Vedlegg 02b Status radiologisystemet RIS-PACS.pdfpdf92341

Les o​​gså: 

Protok​oll fra styremøte 18.03.2018 (PDF)

Styremøte 27.04.2018

031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.18.pdf031-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.18.pdfpdf109478
032-2018 Referat Brukerutvalget 04.04.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/032-2018 Referat Brukerutvalget 04.04.2018.pdf032-2018 Referat Brukerutvalget 04.04.2018.pdfpdf118663
033-2018 Oppnevning av nytt Brukerutvalg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/033-2018 Oppnevning av nytt Brukerutvalg.pdf033-2018 Oppnevning av nytt Brukerutvalg.pdfpdf62891
034-2018 Investeringsbudsjett 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/034-2018 Investeringsbudsjett 2018.pdf034-2018 Investeringsbudsjett 2018.pdfpdf140796
035-2018 Status antibiotikastyringsgprogrammet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/035-2018 Status antibiotikastyringsgprogrammet.pdf035-2018 Status antibiotikastyringsgprogrammet.pdfpdf77405
036-2018 Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/036-2018 Utviklingsplan 2018-2035.pdf036-2018 Utviklingsplan 2018-2035.pdfpdf73766
036-2018 Vedlegg 01 Utviklingsplan 2018-2035.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/036-2018 Vedlegg 01 Utviklingsplan 2018-2035.pdf036-2018 Vedlegg 01 Utviklingsplan 2018-2035.pdfpdf1598691
037-2018 Status foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/037-2018 Status foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdf037-2018 Status foretakstilhørighet Kongsvingerregionen.pdfpdf105240
038-2018 Månedsrapport for mars 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/038-2018 Månedsrapport for mars 2018.pdf038-2018 Månedsrapport for mars 2018.pdfpdf85071
038-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/038-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2018.pdf038-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mars 2018.pdfpdf1318745
039-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/039-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf039-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfpdf36596
040-2018 Orienteringer fra adm. direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/040-2018 Orienteringer fra adm. direktør.pdf040-2018 Orienteringer fra adm. direktør.pdfpdf48629
040-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/040-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport.pdf040-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport.pdfpdf531726
040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdfpdf97296
040-2018 Vedlegg 02a Orientering RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/040-2018 Vedlegg 02a Orientering RIS-PACS.pdf040-2018 Vedlegg 02a Orientering RIS-PACS.pdfpdf66482
040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst.pdfpdf1068500
040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst, konseptutredning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst, konseptutredning.pdf040-2018 Vedlegg 02a Styresak 013-2018 Helse Sør-Øst, konseptutredning.pdfpdf4537597
040-2018 Vedlegg 02a Styresak 040-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/040-2018 Vedlegg 02a Styresak 040-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 02a Styresak 040-2018 Helse Sør-Øst.pdfpdf311185
040-2018 Vedlegg 02b Utredning spesialisthelsetjenete på VLMS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/040-2018 Vedlegg 02b Utredning spesialisthelsetjenete på VLMS.pdf040-2018 Vedlegg 02b Utredning spesialisthelsetjenete på VLMS.pdfpdf1300539
040-2018 Vedlegg 03 Tilsyn vold og trusler SI Tynset.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/040-2018 Vedlegg 03 Tilsyn vold og trusler SI Tynset.pdf040-2018 Vedlegg 03 Tilsyn vold og trusler SI Tynset.pdfpdf105345

Les o​​​gså: 

Protokoll fra styremøte 27.04.2018 (PDF)

Ekstraordinært styremøte 16.05.2018

042-2018 Status økonomi april 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-05/042-2018 Status økonomi april 2018.pdf042-2018 Status økonomi april 2018.pdfpdf251990

Les o​gså: 

Protokoll fra ekstraor​dinært styremøte 16.05.2018 (PDF)

Styremøte 01.06.2018

040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-04/040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Vedlegg 01b Styresak 045-2018 Helse Sør-Øst.pdfpdf97296
043-2018 Godkjenning av protokoller fra styremøtene 27.04 og 16.05.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/043-2018 Godkjenning av protokoller fra styremøtene 27.04 og 16.05.pdf043-2018 Godkjenning av protokoller fra styremøtene 27.04 og 16.05.pdfpdf166907
044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.18.pdf044-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 09.05.18.pdfpdf142445
045-2018 1.tertialrapport 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/045-2018 1.tertialrapport 2018.pdf045-2018 1.tertialrapport 2018.pdfpdf65760
045-2018 Vedlegg 01 Tertialrapport 1.tertial 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/045-2018 Vedlegg 01 Tertialrapport 1.tertial 2018.pdf045-2018 Vedlegg 01 Tertialrapport 1.tertial 2018.pdfpdf2069684
045-2018 Vedlegg 02 Risikokart og handlingsplan.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/045-2018 Vedlegg 02 Risikokart og handlingsplan.pdf045-2018 Vedlegg 02 Risikokart og handlingsplan.pdfpdf141297
045-2018 Vedlegg 03 Pasientsikkerhetsprogrammet-tall på resultat.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/045-2018 Vedlegg 03 Pasientsikkerhetsprogrammet-tall på resultat.pdf045-2018 Vedlegg 03 Pasientsikkerhetsprogrammet-tall på resultat.pdfpdf206403
046-2018 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi SI 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/046-2018 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi SI 2019-2022.pdf046-2018 Vedlegg 01 Virksomhetsstrategi SI 2019-2022.pdfpdf2363263
046-2018 Vedlegg 02 Økonomisk langtidsplan ØLP 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/046-2018 Vedlegg 02 Økonomisk langtidsplan ØLP 2019-2022.pdf046-2018 Vedlegg 02 Økonomisk langtidsplan ØLP 2019-2022.pdfpdf1774429
046-2018 Virksomhetsstrategi og ØLP 2019-2022.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/046-2018 Virksomhetsstrategi og ØLP 2019-2022.pdf046-2018 Virksomhetsstrategi og ØLP 2019-2022.pdfpdf134566
047-2018 Foretakstilhørighet og endret opptaksområde 2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/047-2018 Foretakstilhørighet og endret opptaksområde 2019.pdf047-2018 Foretakstilhørighet og endret opptaksområde 2019.pdfpdf124209
047-2018 Vedlegg 01 Mandat prosjekt tilpasninger nytt opptaksområde.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/047-2018 Vedlegg 01 Mandat prosjekt tilpasninger nytt opptaksområde.pdf047-2018 Vedlegg 01 Mandat prosjekt tilpasninger nytt opptaksområde.pdfpdf655209
048-2018 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/048-2018 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdf048-2018 Status radiologisystemet RIS-PACS.pdfpdf125302
049-2018 Vedlegg 01 Vedtak om overtredelsesgebyr.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/049-2018 Vedlegg 01 Vedtak om overtredelsesgebyr.pdf049-2018 Vedlegg 01 Vedtak om overtredelsesgebyr.pdfpdf729981
049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.pdf049-2018 Vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.pdfpdf63964
050-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/050-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf050-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfpdf42076
050-2018 Vedlegg 01 Bekymringsmelding.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/050-2018 Vedlegg 01 Bekymringsmelding.pdf050-2018 Vedlegg 01 Bekymringsmelding.pdfpdf70752
051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf051-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf123104
051-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ RHF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/051-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ RHF.pdf051-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ RHF.pdfpdf505809
051-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 26.04.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/051-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 26.04.2018.pdf051-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll styremøte HSØ 26.04.2018.pdfpdf197934
051-2018 Vedlegg 01c Kompensasjon RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/051-2018 Vedlegg 01c Kompensasjon RIS-PACS.pdf051-2018 Vedlegg 01c Kompensasjon RIS-PACS.pdfpdf46680
051-2018 Vedlegg 02a Årsmelding Klinisk etikk 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/051-2018 Vedlegg 02a Årsmelding Klinisk etikk 2017.pdf051-2018 Vedlegg 02a Årsmelding Klinisk etikk 2017.pdfpdf6969122
051-2018 Vedlegg 02b Informasjonssikkerhet og personvern GDPR.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/051-2018 Vedlegg 02b Informasjonssikkerhet og personvern GDPR.pdf051-2018 Vedlegg 02b Informasjonssikkerhet og personvern GDPR.pdfpdf67072
051-2018 Vedlegg 02c Varsling fra fagråd hematologi.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/051-2018 Vedlegg 02c Varsling fra fagråd hematologi.pdf051-2018 Vedlegg 02c Varsling fra fagråd hematologi.pdfpdf586291
051-2018 Vedlegg 03 Sivilombudsmannens rapport etter besøk SI Reinsvoll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-06/051-2018 Vedlegg 03 Sivilombudsmannens rapport etter besøk SI Reinsvoll.pdf051-2018 Vedlegg 03 Sivilombudsmannens rapport etter besøk SI Reinsvoll.pdfpdf950747

Les​ og​så: 

Prot​okoll fra styremøte 01.06.2018 (PDF)

Styremøte 22.06.2018

053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18.pdf053-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.06.18.pdfpdf144703
054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18.pdf054-2018 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.06.18.pdfpdf115382
055-2018 Månedsrapport mai 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/055-2018 Månedsrapport mai 2018.pdf055-2018 Månedsrapport mai 2018.pdfpdf125161
055-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/055-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2018.pdf055-2018 Vedlegg 01 Månedsrapport mai 2018.pdfpdf1418438
056-2018 Utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/056-2018 Utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.pdf056-2018 Utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.pdfpdf123022
056-2018 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/056-2018 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdf056-2018 Vedlegg 01 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud Hadeland.pdfpdf781587
056-2018 Vedlegg 02 Samarbeidsplattform utvikling av LMS på Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/056-2018 Vedlegg 02 Samarbeidsplattform utvikling av LMS på Hadeland.pdf056-2018 Vedlegg 02 Samarbeidsplattform utvikling av LMS på Hadeland.pdfpdf514263
056-2018 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/056-2018 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal.pdf056-2018 Vedlegg 03 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Gudbrandsdal.pdfpdf1415236
056-2018 Vedlegg 04 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud i Valdres.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/056-2018 Vedlegg 04 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud i Valdres.pdf056-2018 Vedlegg 04 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud i Valdres.pdfpdf1300539
057-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/057-2018 Orienteringer fra styreleder.pdf057-2018 Orienteringer fra styreleder.pdfpdf44035
057-2018 Vedlegg 01 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/057-2018 Vedlegg 01 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdf057-2018 Vedlegg 01 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdfpdf413347
058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf058-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf44468
058-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport april 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/058-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport april 2018.pdf058-2018 Vedlegg 01 Ledelsesrapport april 2018.pdfpdf609439
058-2018 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 14.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018/2018-07/058-2018 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 14.06.18.pdf058-2018 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 14.06.18.pdfpdf176026

Les og​så: 

Pr​otokoll fra styremøte 22.06.2018 (PDF)

Styremøte 29.08.2018

060-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/060-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.18.pdf060-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.18.pdfpdf119576
061-2018 Informasjon om ny personvernlovgivning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/061-2018 Informasjon om ny personvernlovgivning.pdf061-2018 Informasjon om ny personvernlovgivning.pdfpdf96757
062-2018 Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/062-2018 Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdf062-2018 Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdfpdf58420
062-2018 Vedlegg Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/062-2018 Vedlegg Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdf062-2018 Vedlegg Resultater ForBedringsundersøkelsen 2018.pdfpdf466025
063-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdf063-2018 Orienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf47541
063-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ.pdf063-2018 Vedlegg 01a Ledelsesrapport HSØ.pdfpdf613380
063-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 06.08.18.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 06.08.18.pdf063-2018 Vedlegg 01b Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 06.08.18.pdfpdf92692
063-2018 Vedlegg 02a Felles arbeidsgruppe i regi av HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 02a Felles arbeidsgruppe i regi av HSØ.pdf063-2018 Vedlegg 02a Felles arbeidsgruppe i regi av HSØ.pdfpdf66622
063-2018 Vedlegg 02a Mandat arbeidsgruppe - behandling av idéfaseutredning.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 02a Mandat arbeidsgruppe - behandling av idéfaseutredning.pdf063-2018 Vedlegg 02a Mandat arbeidsgruppe - behandling av idéfaseutredning.pdfpdf536787
063-2018 Vedlegg 02b HSØ sitt brev til Carestream 06.07.2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 02b HSØ sitt brev til Carestream 06.07.2018.pdf063-2018 Vedlegg 02b HSØ sitt brev til Carestream 06.07.2018.pdfpdf532903
063-2018 Vedlegg 02b Notat status radiologisystemet RIS-PACS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 02b Notat status radiologisystemet RIS-PACS.pdf063-2018 Vedlegg 02b Notat status radiologisystemet RIS-PACS.pdfpdf73734
063-2018 Vedlegg 03 Arbeidstilsynet sitt tilsyn Reinsvoll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/063-2018 Vedlegg 03 Arbeidstilsynet sitt tilsyn Reinsvoll.pdf063-2018 Vedlegg 03 Arbeidstilsynet sitt tilsyn Reinsvoll.pdfpdf91313
064-2018 Månedsrapport juli 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/064-2018 Månedsrapport juli 2018.pdf064-2018 Månedsrapport juli 2018.pdfpdf180952
064-2018 Vedlegg Månedsrapport juli 2018.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/064-2018 Vedlegg Månedsrapport juli 2018.pdf064-2018 Vedlegg Månedsrapport juli 2018.pdfpdf1556358
065-2018 SI mot 2022 - Plan for å oppnå økonomisk balanse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/065-2018 SI mot 2022 - Plan for å oppnå økonomisk balanse.pdf065-2018 SI mot 2022 - Plan for å oppnå økonomisk balanse.pdfpdf186633
065-2018 Vedlegg Divisjonsvise tiltak.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2018-08/065-2018 Vedlegg Divisjonsvise tiltak.pdf065-2018 Vedlegg Divisjonsvise tiltak.pdfpdf454256

Les ogs​​å: 

Pro​​tokoll fra styremøte 29.08.2018 (PDF)

Styremøte 27.09.2018

Les ​også: 

Pr​otokoll fra styremøte 27.09.2018 (PDF)

Styremøte 19.10.2018

​Les o​​gså: 

Pro​tokoll fra styremøte 19.10.2018 (PDF)

Styremøte 23.11.2018

Les og​​så: 

Proto​koll fra styremøte 23.11.2018 (PDF)

Styremøte 19.12.2018

Les også:

Protokoll fra styremøte 19.12.2018 (PDF)

 

Fant du det du lette etter?