HELSENORGE

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet jobber for at det legges bedre til rette for unge pasienter i sykehus.

Ungdomsrådet representerer aldersgruppen 12-25 år og taler ungdom sin sak.

Rådet jobber blant annet for å bedre møtet med helsevesenet, og for å få folk som jobber i helsevesenet til å forstå at ungdom er en egen pasientgruppe, enten de møter pasienter i aldersgruppen i poliklinikk eller på sengepost.

Ungdomsrådet ønsker å høre fra deg om hvordan du ønsker at helsevesenet skal være i møtet med ungdommer.

Har du spørsmål, noe du vil ta opp eller noe du vil vi skal vite om? Ta gjerne kontakt!

epost: Ungdomsraadet@sykehuset-innlandet.no


Ungdomsrådet

Medlemmer

 • Amund J. Myrvold
 • Marit Viola Strandbakke Ringstad 
 • Jon Eirik Hangård​
 • Inga Røyseng Skåden​
 • Robin Bråthen Regbo
 • Isabell Breidal Bekkevold
 • Maria Paz Galgum Evensen
 • Oliver Valldal
 • Malin S. Engen​


Koordinatorer

Christine Vagstad Johansen, spesialfysioterapeut, Habilitering Hedmark
Kristin Nyhus, sykepleier, Barne- og ungdomsavdelingen Lillehammer

Årsrapport

Årsrapport 2021

​Møteaktivitet  2022

Helgesamling 29.-30. januar på Gjøvik

Møter:

 • 14.02 kl 17-19 i Brumunddal - referat
 • 14.03 kl 17-19 i Brumunddal - referat
 • 25.04 kl 17-19 i Brumunddal - referat
 • 23.05 kl 17-19 i Brumunddal - referat
 • 16.06 kl 18-20. Sommeravslutning. Avlyst
 • 14.09 kl 17-19 i Brumunddal
 • 26.10 kl 17-19 i Brumunddal
 • 23.11 kl 17-19 i Brumunddal​
 • Juleavslutning. Sosialt samvær. Sted pt uavklart​ 

Referater fra møter i UngdomsrådetFant du det du lette etter?