Ungdomsrådet

Ungdomsrådet jobber for at det legges bedre til rette for unge pasienter i sykehus.

Ungdomsrådet representerer aldersgruppen 12-25 år og taler ungdom sin sak.

Rådet jobber blant annet for å bedre møtet med helsevesenet, og for å få folk som jobber i helsevesenet til å forstå at ungdom er en egen pasientgruppe, enten de møter pasienter i aldersgruppen i poliklinikk eller på sengepost.

Ungdomsrådet ønsker å høre fra deg om hvordan du ønsker at helsevesenet skal være i møtet med ungdommer.

Har du spørsmål, noe du vil ta opp eller noe du vil vi skal vite om? Ta gjerne kontakt!


Ungdomsrådet

Medlemmer

Marit Viola Strandbakke Ringstad (leder)
musungen98@live.no

Amund J. Myrvold (nestleder)
Foreningen for hjertesyke barn, Unge funksjonshemmede
amundjm@gmail.com  

Margit Køhn Silnes
ME, BUP | mksilnes@outlook.com

Malin Sømoen Engen 
CP-foreningen | malinsengen@gmail.com 

Mie Strand
Mie1strand@gmail.com

Jon Eirik Hangård​
joneirikhangard@icloud.com​

Koordinatorer

Christine Vagstad Johansen, spesialfysioterapeut, Habilitering Hedmark
Kristin Nyhus, sykepleier, Barne- og ungdomsavdelingen Lillehammer
Rita Myhre, klinisk barnevernspedagog, BUP Oppland, poliklinikk Gjøvik

  


 

Referater fra møter i Ungdomsrådet

Fant du det du lette etter?