HELSENORGE

Vernetjenesten

Vernetjenesten skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og skal se til at lovens krav til arbeidsmiljø blir oppfylt. Verneombudstjenesten arbeider på alle nivåer i virksomheten for å forbedre forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for ansatte.

Verneombudenes hovedoppgave er å påse at alle forhold innen eget verneområde er i tråd med helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Vernetjenesten representerer alle arbeidstakere og tas med på råd i saker med betydning for ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Den organiserte vernetjenesten i Sykehuset Innlandet består av valgte verneombud, hovedverneombud, foretakshovedverneombud, HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalget) og divisjonsvise AMU (arbeidsmiljøutvalg), samt HMS-rådene i divisjon Psykisk helsevern.


Hovedverneombud


Elin M. Seierstad
Telefon: 61 15 70 41 / 468 08 036
Foretakshovedverneombud
Hovedverneombud, divisjon Gjøvik-Lillehammer
Hovedverneombud, divisjon Prehospitale tjenester
Hovedverneombud, alle stabsområder

Magne Tronstad
Telefon: 62 43 89 35 / 900 97 536
Stedfortreder foretakshovedverneombud
Hovedverneombud, divisjon Elverum-Hamar
Hovedverneombud, divisjon Eiendom og internservice

Lars Arne Hagen
Telefon: 62 58 17 09 / 917 39 172
Hovedverneombud, divisjon Psykisk helsevern
Hovedverneombud, divisjon Habilitering/rehabilitering

Leif Ole Ødegaard Bach
Telefon: 954 58 400
Hovedverneombud, divisjon Medisinsk service

Odd Erik Svee
Telefon: 909 86 798
Hovedverneombud, divisjon Tynset

Fant du det du lette etter?