HELSENORGE

Vernetjenesten

Vernetjenesten skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og skal se til at lovens krav til arbeidsmiljø blir oppfylt. Verneombudstjenesten arbeider på alle nivåer i virksomheten for å forbedre forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for ansatte.

Verneombudenes hovedoppgave er å påse at alle forhold innen eget verneområde er i tråd med helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Vernetjenesten representerer alle arbeidstakere og tas med på råd i saker med betydning for ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Den organiserte vernetjenesten i Sykehuset Innlandet består av valgte verneombud, hovedverneombud, foretakshovedverneombud, HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalget) og divisjonsvise AMU (arbeidsmiljøutvalg), samt HMS-rådene i divisjon Psykisk helsevern.

Hovedver​neombud

Elin M. Se​i​​e​rstad 

Kont​akt p​å e-post 
Telefon: 61 15 70 41 / 468 08 036 

 • Foretakshovedverneombud 
 • Hovedverneombud, divisjon Gjøvik-Lillehammer
 • Hovedverneombud, stabsområder 
 • Assisterende hovedverneombud, divisjon Prehospitale tjenester 

Magne Tronstad​​

Kontakt på e-post 
Telefon: 62 43 89 35 / 900 97 536

 • Assisterende foretakshovedverneombud
 • Hovedverneombud, divisjon Elverum-Hamar
 • Hovedverneombud, divisjon Eiendom og internservice

Lars Arne Hagen

Kontakt på e-post
Telefon: 62 58 17 09 / 917 39 172 

 • Hovedverneombud, divisjon Psykisk helsevern
 • Hovedverneombud, divisjon Habilitering/rehabilitering 

​Leif​​ Ole Ød​egaard Bach

Kontakt på e-post
Telefon: 954 58 400

 • ​Hovedverneombud, divisjon Medisinsk service
 • Hovedverneombud, divisjon Prehospitale tjenester
 • Assisterende hovedverneombud, divisjon Gjøvik-Lillehammer

Per-Gustaf Reiten

Kontakt​ på e-post ​ 

 • ​​​Hovedverneombud, divisjon Tynset

Fant du det du lette etter?