Pasientrettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.


Innsyn i egen journal

Last ned skjema for anmodning om journalkopi nedenfor, fyll ut og send til:

Sykehuset Innlandet
Postboks 104
2381 Brumunddal

Journalen sendes din folkeregistrerte adresse. Merk at det kan ta noe tid før du mottar din kopi.