HELSENORGE

Innsyn i journal

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din, og hvem som har sett på informasjonen om deg. Du kan lese journalen din på helsenorge.no eller søke om å få en kopi på papir.

​Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling og hva slags informasjon som er gitt. Det er strenge regler for hvordan journalopplysninger skal behandles og hvem som kan ha tilgang til dem. 

Digitalt innsyn i journal

Pasientjournalen og utvalgte dokumenter som er godkjent i Sykehuset Innlandet HF etter 15. oktober 2018, er tilgjengelig digitalt via helsenorge.no for pasienter fra 16 år og eldre. Journalen til barn fra 0-12 år har foreldre tilgang til. Ungdom mellom 13 og 15 år vil ikke få tilgang til sin journal digitalt, den vil kun være tilgjengelig på papir.

Papirutskrift av journal

Om du vil se din journal eller dokumenter som er eldre enn 15. oktober 2018, må du fylle ut skjemaet under og sende til oss per post​.


Skjema fylles ut og sendes til:

Sykehuset Innlandet
Postboks 104
2381 Brumunddal


Journalen sendes din folkeregistrerte adresse. Det kan ta noe tid før du får den i posten. 

Fant du det du lette etter?