Søkeresultat

 

 

Testing av ansatte11556103.01.2022 10:19:4603.01.2022 10:19:46Ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, skal ikke gå på jobb ved feber, eller nyoppstått luftveissymptomer, som hoste, tungpusthet, sår hals, sykdomsfølelse, eller STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{F3E4B98D-7DFF-4CB4-9B7E-618C1E292CE5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4245;164245
Informasjon til fødende21079820.12.2021 08:29:3620.12.2021 08:29:36Her finner du som venter barn informasjon om aktuelle tiltak knyttet til covid-19 Mor og partner må svare på spørsmål knyttet til covid-19-smitte når de kontakter sykehuset når STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{CB2E282E-FD09-4443-8251-9F649A8EA981}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4245;164245
Til deg som har et søsken som er syk31864013.09.2021 06:55:4513.09.2021 06:55:45Når en i familien blir syk, vil ofte hele familien merke det Derfor er det viktig å snakke sammen om det som skjer Opplever du at det er vanskelig å snakke med nærmeste i familien STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{6BF809CB-0B5A-467F-8921-7D94487A0E93}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4245;164245
Når mor eller far er syk31864116.08.2021 06:48:4516.08.2021 06:48:45Barn og ungdom påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{AB42D2A0-7729-4348-B212-779C0530BA6B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4245;164245
Brukermedvirkning31864203.03.2021 09:18:2503.03.2021 09:18:25Som pasient og pårørende kjenner du på kroppen hvordan tjenestene våre fungerer Dine opplevelser, tilbakemeldinger og forslag til endringer er viktige Vi har plikt til å involvere STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{C0B9DFDD-466C-4CA7-904C-02D227D3BB1D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4245;164245
Rett til å medvirke i egen behandling31864306.09.2021 06:34:4506.09.2021 06:34:45Lov om pasient- og brukerrettigheter har til hensikt å sikre dine rettigheter i møte med helsetjenesten Du kan medvirke i valg av undersøkelse, behandling og valg av tjeneste STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{64DA010D-C02E-40C6-8B61-DF442ABC89AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4245;164245
Sommerbaby i vente?31864524.01.2022 14:06:0424.01.2022 14:06:04Sykehuset Innlandet gjennomfører felles ferieavvikling ved gynekologi- og fødeavdelingene på Gjøvik og Lillehammer i sommer Det innebærer at fødetilbudet samles ved Kvinneklinikken STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{D1D123FE-0E6F-4001-A64E-F0F9D554E252}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4245;164245
Påmelding31864628.08.2020 13:37:0528.08.2020 13:37:05Skal du melde deg på kurs Les dette før du sender e-post STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{6F5DBAFB-2FE2-43F8-BEE2-B4C61A8D4462}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4245;164245
Arrangementer31864906.12.2020 21:13:2206.12.2020 21:13:22Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{4FF9C0AC-4FEF-4900-A04A-284B180824EA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4245;164245
Steder og bygg31865021.09.2021 10:18:0721.09.2021 10:18:07STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/avdelinger{07AD85CD-B211-4465-815E-351B3F6A7270}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4245;164245

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Template_Project Description_Helse Sør-Øst11388817.01.2018 12:47:5817.01.2018 12:47:58Note that while all sections/main points of the project description are mandatory, some bulleted elements will not be relevant for all types of projects Font: Arial 11 pt or Times STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Forms/Alle.aspx0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{DB1A285D-2D9A-4A73-A868-05AD7004284E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
PhD-Protocol-Meaning-in-life-during-corona11410116.10.2020 09:41:2816.10.2020 09:41:28Innlandet Hospital Trust - Meaning in life and mental health strategies during the corona crisis In this mixed methods study the overall purpose is to explore the features and STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Forms/Alle.aspx0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{3AB940B0-7163-4CC0-81C2-8D335A7CC59F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
2011-PasOpp-Innlandet24669020.03.2012 07:18:4120.03.2012 07:18:41Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2011 og utvikling fra 2006 Inpatients’ experiences with Norwegian hospitals: National results in 2011 and changes STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Kvalitet0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{E31D1B76-FC34-4BD5-82A5-9BF255F3CD10}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
2012-PasOpp-Innlandet24669117.10.2013 17:38:2117.10.2013 17:38:21Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2012 Anne Mette Bjerkan, Olaf Holmboe & Kjersti Eeg Skudal Målet er å bidra til gode STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Kvalitet0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{F9D01635-0A0D-4D29-A5E2-3139364DC236}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
2013-PasOpp-Innlandet24669204.07.2014 06:42:2104.07.2014 06:42:21 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013 Resultater for Sykehuset Innlandet HF PasOpp rapport Nr. 3 - 2014 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Kvalitet0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{2E33401B-B118-49C9-9C9A-A78B165E92C5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
2014-PasOpp-Innlandet24669326.08.2015 08:33:4126.08.2015 08:33:41Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014 Sykehuset Innlandet HF Rapport om brukeropplevd kvalitet Tittel Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Kvalitet0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{D68442D0-2337-47D7-A723-5E079B91F11F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
2015-PasOpp-Innlandet24669413.06.2016 08:49:4213.06.2016 08:49:42seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Kvalitet0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{DAC4C00C-7279-45E8-9299-704ACAB8C27F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
Template for the project description_201926763626.05.2017 07:10:4726.05.2017 07:10:47Note that while all sections/main points of the project description are mandatory, some bulleted elements will not be relevant for all project categories STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/nyheter/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/nyheter{D502E09B-F91A-4B4C-8C1F-ABD3EAC2946C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
054-2016 Vedlegg 01 SI Hamar40958413.06.2016 08:12:3913.06.2016 08:12:39Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{66A9538B-3854-4523-B8AC-6379D7F8B13C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
054-2016 Vedlegg 02 SI Gjøvik40958513.06.2016 08:13:1013.06.2016 08:13:10Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{4987CA2B-D3B5-47B6-9128-C56315A51194}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
054-2016 Vedlegg 03 SI Kongsvinger40958613.06.2016 08:14:0113.06.2016 08:14:01Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{5673D2FF-61B6-47FE-9441-7062A56C52CC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
054-2016 Vedlegg 04 SI Lillehammer40958713.06.2016 08:16:1413.06.2016 08:16:14Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{AD05E745-FBB6-4221-B6B4-4505F2F582CB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
054-2016 Vedlegg 05 SI Tynset40958813.06.2016 08:16:4213.06.2016 08:16:42Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{251A3C9D-9DEE-4923-8E40-FDA75BB6349E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
054-2016 Vedlegg 06 SI Elverum40958913.06.2016 08:17:1913.06.2016 08:17:19Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{2E689223-67F0-4647-9518-A55420A17AC8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
054-2016 Vedlegg 07 Sykehuset Innlandet40959013.06.2016 08:49:4213.06.2016 08:49:42seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{6FAE7CAF-02F9-4709-A701-35751DD76FF9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
054-2016 Vedlegg 08 Helse Sør-Øst40959113.06.2016 08:56:1713.06.2016 08:56:17seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{E422A41E-0800-425A-AED5-803F69522D5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
054-2016 Vedlegg 09 Nasjonalt40959213.06.2016 09:06:4513.06.2016 09:06:45Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{4D4FA2A0-71EA-4BEB-ABC1-8F95A85B0C61}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
Template for the project description - research projects11388703.04.2017 13:15:0003.04.2017 13:15:00Note that while all sections/main points of the project description are mandatory, some bulleted elements will not be relevant for all types of projects Font: Arial 11 pt or Times STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Forms/Alle.aspx0https://sykehuset-innlandet.nodocxFalsedocxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{98CB0108-B88A-41E9-ABF3-F5A9DB599746}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
SI Magasinet 2018-411387404.12.2018 18:03:1304.12.2018 18:03:13 n Vi tar forbehold om feil og endringer n Forsidebilde: Line Fuglehaug Målgruppe: n Ansatte og primærleger er hovedmål- gruppe for SI Magasinet, som i papir- versjon også gjøres STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Forms/Alle.aspx0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{9E909E1F-672C-4282-81C4-6A0CDF20FA8A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244
SI Magasinet 2019-0111387605.03.2019 11:39:5905.03.2019 11:39:59Kjært barn har mange navn 32  Grønt lys fra Helse Sør-Øst RHF: Klarsignal for Mjøssykehuset 34  Veien videre: Holdepunkter i planleggingen 35  Perspektivkonferansen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Forms/Alle.aspx0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{AE0AD15A-C453-4C0B-A4ED-2CB8B384001D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42444244

Fant du det du lette etter?