Søkeresultat

 

 

Beredskap14585230.06.2022 07:37:2530.06.2022 07:37:25Beredskap handler om å være forberedt på ulike typer hendelser Beredskapsplanverket i Sykehuset Innlandet skal bidra til at spesialisthelsetjenesten i Innlandet kan ivareta STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{D8DBF317-5966-4BDC-AA15-54D49BF00EEC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4590;164590
Kliniske studier51006305.02.2021 09:12:4405.02.2021 09:12:440https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{AC73D432-97EB-4CA2-B3F0-730A74A4A0CA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4590;164590
Besøk51006427.06.2022 13:01:1527.06.2022 13:01:15Her finner du oversikt over besøkstider ved våre sykehus Vis hensyn og vent med å komme på besøk hvis du selv er syk Du bør ikke besøke pasienter dersom du har infeksjonssymptomer STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{CACF4663-81E4-4979-A21D-69BA6BF18925}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4590;164590
Redaktørportal51006503.12.2021 13:14:0803.12.2021 13:14:08STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{DD9B9307-A42C-480B-B2CE-F6F1CD452A29}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4590;164590
Når mamma eller pappa ruser seg eller er psykisk syk51006616.08.2021 06:49:2816.08.2021 06:49:28Når mamma eller pappa er psykisk syk eller ruser seg, gjør det noe med hele familien, også deg som er barn eller ungdom Opplevelsene er forskjellige fra person til person STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{BF5A325A-A3CB-4EDD-9FF8-6C3F91F0497B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4590;164590
Til deg som har et søsken som er syk51006713.09.2021 06:55:4513.09.2021 06:55:45Når en i familien blir syk, vil ofte hele familien merke det Derfor er det viktig å snakke sammen om det som skjer Opplever du at det er vanskelig å snakke med nærmeste i familien STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{6BF809CB-0B5A-467F-8921-7D94487A0E93}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4590;164590
Når mor eller far er syk51006816.08.2021 06:48:4516.08.2021 06:48:45Barn og ungdom påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{AB42D2A0-7729-4348-B212-779C0530BA6B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4590;164590
Brukermedvirkning51006916.06.2022 09:15:2216.06.2022 09:15:22Som pasient og pårørende kjenner du på kroppen hvordan tjenestene våre fungerer Dine opplevelser, tilbakemeldinger og forslag til endringer er viktige Vi har plikt til å involvere STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{C0B9DFDD-466C-4CA7-904C-02D227D3BB1D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4590;164590
Rett til å medvirke i egen behandling51007006.09.2021 06:34:4506.09.2021 06:34:45Lov om pasient- og brukerrettigheter har til hensikt å sikre dine rettigheter i møte med helsetjenesten Du kan medvirke i valg av undersøkelse, behandling og valg av tjeneste STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{64DA010D-C02E-40C6-8B61-DF442ABC89AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4590;164590
Sommerbaby i vente?51007126.04.2022 12:11:2926.04.2022 12:11:29Sykehuset Innlandet gjennomfører felles ferieavvikling ved gynekologi- og fødeavdelingene på Gjøvik og Lillehammer i sommer Det innebærer at fødetilbudet samles ved Kvinneklinikken STS_ListItem_8500https://sykehuset-innlandet.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{D1D123FE-0E6F-4001-A64E-F0F9D554E252}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4590;164590

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Template_Project Description_Helse Sør-Øst11388817.01.2018 12:47:5817.01.2018 12:47:58Note that while all sections/main points of the project description are mandatory, some bulleted elements will not be relevant for all types of projects Font: Arial 11 pt or Times STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Forms/Alle.aspx0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{DB1A285D-2D9A-4A73-A868-05AD7004284E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
PhD-Protocol-Meaning-in-life-during-corona11410116.10.2020 09:41:2816.10.2020 09:41:28Innlandet Hospital Trust - Meaning in life and mental health strategies during the corona crisis In this mixed methods study the overall purpose is to explore the features and STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Forms/Alle.aspx0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{3AB940B0-7163-4CC0-81C2-8D335A7CC59F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
2011-PasOpp-Innlandet24669020.03.2012 07:18:4120.03.2012 07:18:41Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2011 og utvikling fra 2006 Inpatients’ experiences with Norwegian hospitals: National results in 2011 and changes STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Kvalitet0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{E31D1B76-FC34-4BD5-82A5-9BF255F3CD10}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
2012-PasOpp-Innlandet24669117.10.2013 17:38:2117.10.2013 17:38:21Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2012 Anne Mette Bjerkan, Olaf Holmboe & Kjersti Eeg Skudal Målet er å bidra til gode STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Kvalitet0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{F9D01635-0A0D-4D29-A5E2-3139364DC236}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
2013-PasOpp-Innlandet24669204.07.2014 06:42:2104.07.2014 06:42:21 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013 Resultater for Sykehuset Innlandet HF PasOpp rapport Nr. 3 - 2014 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Kvalitet0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{2E33401B-B118-49C9-9C9A-A78B165E92C5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
2014-PasOpp-Innlandet24669326.08.2015 08:33:4126.08.2015 08:33:41Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014 Sykehuset Innlandet HF Rapport om brukeropplevd kvalitet Tittel Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Kvalitet0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{D68442D0-2337-47D7-A723-5E079B91F11F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
2015-PasOpp-Innlandet24669413.06.2016 08:49:4213.06.2016 08:49:42seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Kvalitet0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{DAC4C00C-7279-45E8-9299-704ACAB8C27F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
Template for the project description_201926763626.05.2017 07:10:4726.05.2017 07:10:47Note that while all sections/main points of the project description are mandatory, some bulleted elements will not be relevant for all project categories STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/nyheter/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/nyheter{D502E09B-F91A-4B4C-8C1F-ABD3EAC2946C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
054-2016 Vedlegg 01 SI Hamar40958413.06.2016 08:12:3913.06.2016 08:12:39Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{66A9538B-3854-4523-B8AC-6379D7F8B13C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
054-2016 Vedlegg 02 SI Gjøvik40958513.06.2016 08:13:1013.06.2016 08:13:10Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{4987CA2B-D3B5-47B6-9128-C56315A51194}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
054-2016 Vedlegg 03 SI Kongsvinger40958613.06.2016 08:14:0113.06.2016 08:14:01Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{5673D2FF-61B6-47FE-9441-7062A56C52CC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
054-2016 Vedlegg 04 SI Lillehammer40958713.06.2016 08:16:1413.06.2016 08:16:14Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{AD05E745-FBB6-4221-B6B4-4505F2F582CB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
054-2016 Vedlegg 05 SI Tynset40958813.06.2016 08:16:4213.06.2016 08:16:42Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{251A3C9D-9DEE-4923-8E40-FDA75BB6349E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
054-2016 Vedlegg 06 SI Elverum40958913.06.2016 08:17:1913.06.2016 08:17:19Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{2E689223-67F0-4647-9518-A55420A17AC8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
054-2016 Vedlegg 07 Sykehuset Innlandet40959013.06.2016 08:49:4213.06.2016 08:49:42seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{6FAE7CAF-02F9-4709-A701-35751DD76FF9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
054-2016 Vedlegg 08 Helse Sør-Øst40959113.06.2016 08:56:1713.06.2016 08:56:17seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{E422A41E-0800-425A-AED5-803F69522D5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
054-2016 Vedlegg 09 Nasjonalt40959213.06.2016 09:06:4513.06.2016 09:06:45Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/2016-080https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/seksjon/styret{4D4FA2A0-71EA-4BEB-ABC1-8F95A85B0C61}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
Template for the project description - research projects11388703.04.2017 13:15:0003.04.2017 13:15:00Note that while all sections/main points of the project description are mandatory, some bulleted elements will not be relevant for all types of projects Font: Arial 11 pt or Times STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Forms/Alle.aspx0https://sykehuset-innlandet.nodocxFalsedocxhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{98CB0108-B88A-41E9-ABF3-F5A9DB599746}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
soknadsskjema-bolig11388510.12.2020 12:02:0810.12.2020 12:02:08(Søknad sendes som vedlegg i e-post til boligforvalter på aktuell geografisk enhet Personopplysninger (alle felt må fylles ut Arbeidsforhold i Sykehuset Innlandet HF (alle felt må STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Forms/Alle.aspx0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{3CC01574-27C0-4256-989A-0A410941C589}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589
soknadsskjema-bolig-201711388618.04.2017 10:34:3618.04.2017 10:34:36 BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 06200 Telefax: 62 33 34 50 Org.nr. 983 971 709 Furnesveien 26 Postboks 104 2380 Brumunddal 2381 Brumunddal www.sykehuset-innlandet.no STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Forms/Alle.aspx0https://sykehuset-innlandet.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no{8A8D217C-55C5-4715-8906-BC9FB3DBB036}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45894589

Fant du det du lette etter?