Sanderud

Sanderud er ett av to psykiatriske sykehus i Sykehuset Innlandet.

Sanderud psykiatriske sykehus hovedinngang
 
Servicetorg til høyre innenfor hovedinngangen
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Er du usikker på hvor du skal møte, gå til sykehusets hovedinngang og henvend deg på Servicetorget.

Åpningstider på Servicetorget:
Hverdager: 08.00-15.30


Besøksadresse
Peter Skredders veg 34 (Kart)
2312 Ottestad
Telefon
91 50 62 00

Transport

Offentlig transport

​​​​Nærmeste busstopp er Sanderud sykehus​, som ligger på sykehusets område, om lag 150 meter fra hovedinngangen (2 minutter normal gange).

Bybuss 1 går hvert 15. minutt på dagtid og hver halvtime på kveld og helger.

Informasjon om rutetider

Parkering

Det er parkeringsplasser på området.

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

Les mer om pasientreiser

Praktisk informasjon

Allergi

​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset, utenom på kirurgisk avdeling. Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk på enkelte blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Kontakt alltid personalet og spør før du tar med blomster inn på en avdeling. Det er ikke tillatt med dyr på sykehuset, utenom førerhunder og terapihunder.

Besøk/visitt

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Prestetjeneste og åndelig omsorg

Det er ansatt sykehusprester ved de fleste sykehusene. Der formidler de ansatte kontakt med prest ved behov. Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. 

Sjele​​​sorg
En stor del av sykehusprestens hverdag handler om sjelesorg, hvor samtalen er det viktigste redskap. Innholdet i sjelesorgsamtaler er ofte de eksistensielle og åndelige temaene som er forbundet med å være syk og motta behandling. Eksempel på dette er spørsmål om mening/meningsløshet, ansvar og skyld, døden, tro og livssyn, sorg, skam, ensomhet og håp.​

Ritualer
Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset. Det er ofte etterspurt i forbindelse med tapssituasjoner, for eksempel ved ulykker, brå spedbarnsdød eller dødsfall som følge av kreft. Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Herunder kommer også de kirkelige ritualer i form av forbønn, nattverd, dåp, skriftemål, båreandakter og annet.

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sanderudhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/akuttpsykiatri-og-psykosebehandling-sanderudAkuttpsykiatri og psykosebehandling, Sanderud
Alderspsykiatrisk avdelinghttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/alderspsykiatrisk-avdelingAlderspsykiatrisk avdeling
Alderspsykiatrisk poliklinikk og hukommelsesklinikkhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/alderspsykiatrisk-avdeling/alderspsykiatrisk-poliklinikk-og-hukommelsesklinikkAlderspsykiatrisk poliklinikk og hukommelsesklinikk
Avdeling for TSBhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/avdeling-for-tsbAvdeling for TSB
Avdeling for TSB, Sanderudhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/avdeling-for-tsb/avdeling-for-tsb-sanderudAvdeling for TSB, Sanderud
BUP døgnavdelinghttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-dognavdelingBUP døgnavdeling
DPS Elverum-Hamarhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/dps-elverum-hamarDPS Elverum-Hamar
DPS Elverum-Hamar, enhet for akutt døgn https://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/dps-elverum-hamar/dps-elverum-hamar-enhet-for-akutt-dognDPS Elverum-Hamar, enhet for akutt døgn
DPS Elverum-Hamar, enhet for allmennpsykiatrihttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/dps-elverum-hamar/dps-elverum-hamar-enhet-for-allmennpsykiatriDPS Elverum-Hamar, enhet for allmennpsykiatri
DPS Elverum-Hamar, enhet for psykosebehandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/dps-elverum-hamar/dps-elverum-hamar-enhet-for-psykosebehandlingDPS Elverum-Hamar, enhet for psykosebehandling
DPS Elverum-Hamar, psykosepoliklinikkenhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/dps-elverum-hamar/dps-elverum-hamar-psykosepoliklinikkenDPS Elverum-Hamar, psykosepoliklinikken
Enhet for affektive lidelserhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/alderspsykiatrisk-avdeling/enhet-for-affektive-lidelserEnhet for affektive lidelser
Enhet for akutthttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/akuttpsykiatri-og-psykosebehandling-sanderud/enhet-for-akuttEnhet for akutt
Enhet for akutt (BUP)https://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-dognavdeling/enhet-for-akuttEnhet for akutt (BUP)
Enhet for avrusninghttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/avdeling-for-tsb/avdeling-for-tsb-sanderud/enhet-for-avrusningEnhet for avrusning
Enhet for mottakhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/akuttpsykiatri-og-psykosebehandling-sanderud/enhet-for-mottakEnhet for mottak
Enhet for psykosebehandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/akuttpsykiatri-og-psykosebehandling-sanderud/enhet-for-psykosebehandlingEnhet for psykosebehandling
Enhet for psykosebehandling lukkethttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/akuttpsykiatri-og-psykosebehandling-sanderud/enhet-for-psykosebehandling-lukketEnhet for psykosebehandling lukket
Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser https://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/akuttpsykiatri-og-psykosebehandling-sanderud/enhet-for-tidlig-intervensjon-ved-psykose-tipsEnhet for tidlig intervensjon ved psykoser
Enhet for utredninghttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/alderspsykiatrisk-avdeling/enhet-for-utredningEnhet for utredning
Enhet for utredning og behandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-dognavdeling/enhet-for-utredning-og-behandlingEnhet for utredning og behandling
Enhet for utredning (TSB)https://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/avdeling-for-tsb/avdeling-for-tsb-sanderud/enhet-for-utredning-tsbEnhet for utredning (TSB)
Fjernbasert behandling av spilleavhengigehttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/avdeling-for-tsb/avdeling-for-tsb-sanderud/fjernbasert-behandling-av-spilleavhengigeFjernbasert behandling av spilleavhengige
Forskningsavdelingenhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/forskningsavdelingenForskningsavdelingen
Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdomhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/alderspsykiatrisk-avdeling/forskningssenteret-for-aldersrelatert-funksjonssvikt-og-sykdomForskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom
Hjelpelinjen for spilleavhengigehttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/avdeling-for-tsb/hjelpelinjen-for-spilleavhengigeHjelpelinjen for spilleavhengige
Laboratoriet, Sanderudhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/laboratoriet-sanderudLaboratoriet, Sanderud
Medisinsk bibliotekhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/medisinsk-bibliotekMedisinsk bibliotek
Religionspsykologisk kompetansesenterhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/alderspsykiatrisk-avdeling/religionspsykologisk-kompetansesenterReligionspsykologisk kompetansesenter
Ressursenhet for demenshttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/alderspsykiatrisk-avdeling/ressursenhet-for-demensRessursenhet for demens
SIMInnlandethttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/siminnlandetSIMInnlandet

Sanderud, bygg 16https://sykehuset-innlandet.no/steder/sanderud/sanderud-bygg-16Sanderud, bygg 16

Fant du det du lette etter?