Styret

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål,  kontroll av driften og evaluering. Styremøtene er åpne, og alle dokumenter legges ut her rundt en uke før møtet.

Mer om styret

Oversikt over styremedlemmer

Styreleder
Anne Enger 

Nestleder 
Tor E. Berge 

Medlemmer
Kaija Eide Drønen
Kjell-Petter Tønnessen
Maren Kyllingstad

Valgt av og blant de ansatte
Jørgen Hurum
Marianne Nielsen
Ove Talsnes

I tillegg er leder for Brukerutvalget observatør på styremøtene.

Om styremøtene

  • Styrets møter er i prinsippet åpne. Unntak vil bli kunngjort i forkant av møtene.
  • Saksliste og saksdokumenter gjøres offentlig i forkant av møtene.
  • Saksdokumenter graderes vedrørende offentlighet i henhold til felles mal for Helse Sør-Øst.
  • Møteprotokoll/referat legges ut så snart som mulig etter styremøte.

Styreinstruks

Kommende styremøter

26.04 onsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

18.05 torsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

16.06 fredag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

Se flere kommende arrangementer ()