Styret i Sykehuset Innlandet

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål,  kontroll av driften og evaluering. Styremøtene er åpne, og alle dokumenter legges ut her rundt en uke før møtet.

Kommende styremøter

 Mer om styret

Oversikt over styremedlemmer

Styreleder
Anne Enger 

Nestleder 
Tor E. Berge 

Medlemmer
Kaija Eide Drønen
Kjell-Petter Tønnessen
Maren Kyllingstad

Valgt av og blant de ansatte
Jørgen Hurum
Marianne Nielsen
Ove Talsnes

I tillegg er leder for Brukerutvalget observatør på styremøtene.

Om styremøtene

  • Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper. Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt.
  • Saksliste og saksdokumenter gjøres offentlig i forkant av møtene.
  • Saksdokumenter graderes vedrørende offentlighet i henhold til felles mal for Helse Sør-Øst.
  • Møteprotokoll/referat legges ut så snart som mulig etter styremøte.

Styreinstruks

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.