Styret

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål,  kontroll av driften og evaluering. Styremøtene er åpne, og alle dokumenter legges ut her rundt en uke før møtet.

Mer om styret

Oversikt over styremedlemmer

Styreleder:
Anne Enger

Nestleder:
Tor E. Berge

Medlemmer:
Maren Kyllingstad
Kaija Eide Drønen
Kjell-Petter Tønnessen

Valgt av og blant de ansatte:
Liv Haugli
Ove Talsnes
Jørgen Hurum

I tillegg er leder for Brukerutvalget observatør på styremøtene.

Om styremøtene

  • Styrets møter er i prinsippet åpne. Unntak vil bli kunngjort i forkant av møtene.
  • Sakslisten og saksdokumenter er offentlig i forkant av møtene.
  • Saksdokumenter graderes vedrørende offentlighet i henhold til felles mal for Helse Sør-Øst.
  • Møteprotokoll/referat legges ut så snart som mulig etter styremøte.

Styreinstruks

Kommende styremøter

23.02 torsdag

Styremøte

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal, på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 10.00 og avsluttes klokka 15.00.

24.03 fredag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

26.04 onsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

18.05 torsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

16.06 fredag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

Se flere kommende arrangementer ()