HELSENORGE

Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer

Barne- og ungdomsavdelingen på Lillehammer behandler barn fra 0 til 18 år. Avdelingen består av sengepost, intensivenhet for nyfødte og poliklinikk. Avdelingen drifter også poliklinikken for barn og ungdom på Gjøvik. 

Fant du det du lette etter?