HELSENORGE

Nyfødtintensiv, Lillehammer

Nyfødtintensiv behandler syke nyfødte og for tidlig fødte barn som trenger kontinuerlig overvåkning og oppfølging. Nyfødtintensiv på Lillehammer tar i mot fødsler fra og med 28. svangerskapsuke.

Fant du det du lette etter?