HELSENORGE

Kirurgisk avdeling, Lillehammer

Kirurgisk avdeling behandler pasienter innen spesialitetene ortopedi og gastrokirurgi. Avdelingen består av kirurgisk poliklinikk, dagkirurgisk enhet, operasjonsavdeling og to sengeposter (ortopedisk sengepost 10A og kirurgisk sengepost 10B).

Fant du det du lette etter?