Kirurgisk avdeling, Lillehammer

Kirurgisk avdeling behandler pasienter innen spesialitetene ortopedi, gastrokirurgi og urologi. Avdelingen består av kirurgisk poliklinikk, dagkirurgisk enhet, to sengeposter og bemannet pasienthotell.

Fant du det du lette etter?