HELSENORGE

Kirurgisk avdeling, Tynset

Avdeling for kirurgi, plastikkirurgi og ortopedi på Tynset utreder og behandler pasienter innen generell kirurgi, ortopedi, urologi, gastroentereologisk kirurgi og plastikkirurgi. Avdelingen består av sengeposter, dagkirurgisk enhet og poliklinikker.

Fant du det du lette etter?